ΝΕΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Ο αρχαιολόγος Γρηγόρης Γρηγορακάκης με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου επιλέχθηκε να είναι ο νέος Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Με χθεσινή απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου τοποθετήθηκαν οι νέοι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε όλη την Ελλάδα. Προϊστάμενος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης τοποθετήθηκε ο αρχαιολόγος Γρηγόρης Γρηγορακάκης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:
1. Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2. Επώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ
3. Ημερομηνία Γέννησης: 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974
4. Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ

Τίτλοι σπουδών
1. Βασικοί τίτλοι σπουδών
Τίτλος: ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Εκπ. Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βαθμός πτυχίου: 9 (εννέα) – Άριστα
2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Τίτλος: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (διετούς φοίτησης)
Τίτλος Διπλ. Εργασίας: Η Ανδριαντοποιία των Ατταλιδών.
Εκπ. Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βαθμός τίτλου : Άριστα

3. Ξένες Γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΑ
Τίτλος: CERITFICATE OF PROFICIENCH IN ENGLISH

4. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή : ΑΡΙΣΤΗ [MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, Access) – MS PROJECT – ARCGIS – SPSS] [Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.], Photoshop – Illustrator.

5. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (δεύτερα πτυχία ή διπλώματα, αποφοίτηση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, κ.α.):
Τίτλος: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΙΣΤΑ)
Τίτλος Διπλ. Εργασίας: Πολιτιστική Κληρονομιά και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Εκπ. Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6. Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Παν/μίου με θέμα διατριβής : «Αρχαιολογική Έρευνα και Γεωπληροφορική. Η περιοχή της Κυνουρίας από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι την Ύστερη Aρχαιότητα: Συνδυαστική Ανάλυση των μεταμορφώσεων του οικιστικού προτύπου (δομημένο περιβάλλον, δίκτυα, και ιερά) και του γεωπεριβάλλοντος».

Υπηρεσιακή κατάσταση
1. Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΕΚ 99/
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ 29.10.2001.
Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΠΟ ΣΤΙΣ 2/11/2003, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΠΟ/
ΔΙΟΙΚ/ Α1/ 69546/ 22. 12. 2003 (ΦΕΚ 13/Γ/ 19.1.2004).
2. Κατηγορία / Κλάδος: ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3. Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί)
• ΥΠΕΣ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης) 2001 – 2003,
• ΥπουργείοΠολιτισμού: 2003 έωςσήμερα.
• Ως μόνιμος υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟέχω εργαστεί στις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες:
α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ: 2003 – 2006). (Γραφείο Γενικού Δ/ντή Αρχαιοτήτων)
β) Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2006)
γ) ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2006 έως 2014)
δ)Εφορεια Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (2014-2017)
ε)Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (2017 – )
στ) Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας στηνΛΘ΄ ΕΠΚΑ
ζ) Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Άλλη Διοικητική Δραστηριότητα
α) Αναπληρωτής προϊστάμενος στην Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
β) Αναπληρωτής προϊστάμενος στη ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
δ) Αναπληρωτής προϊστάμενος στη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.
γ) Γραμματέας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, βάσει των ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/ Α4/ 40698/ 2936/ 1.6.2004 και ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/ Α4/ Φ 83/ 28285/ 13. 4. 2005 (2004 – 2006)
δ) Γραμματέας στην Επιστημονική Επιτροπή Επιδαύρου – ΕΣΜΕ (2004 – 2006 – ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/ Α3/ Φ.70/ 86893/ 9661/ 17.11.2004).
ε) Εκπρόσωπος του ΥΠΠΟ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΧΟΠ της Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/45661/14.6.2006)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Γ. Γρηγορακάκης. «Ένας θησαυρός αργυρών πτολεμαϊκών νομισμάτων από την πόλη της Χίου. Στο Το νόμισμα στα νησιά του Αιγαίου: Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία: Πρακτικά συνεδρίου της Ε΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Μυτιλήνη, 16-19 Σεπτεμβρίου 2006 (Π. Τσελέκας επιστ. επιμ.): 263-82.
• Γ. Γρηγορακάκης, «ΚΥΝΟΥΡΙΑ». Στο Αρχαιολογία. Πελοπόννησος, (Ανδ. Βλαχόπουλος επιμ.): 286-91
• G. Grigorakakis. “New investigations by the 39th Ephoreia of Prehistoric and Classical antiquities at Helleniko, n. Kynouria. The burial of Late Classical date from the western roadside cemetery”. ΣτοHonouring the Dead in the Peloponnese. Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009.HelenCavanagh, WilliamCavanagh and JamesRoyeds): 183-200.
• Γ. Γρηγορακάκης, «Το δυτικό παρόδιο νεκροταφείο στην Εύα Θυρεάτιδος. Η ταφή των ύστερων κλασικών χρόνων». ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ (2011), τ. 33α.
• Γ. Γρηγορακάκης, λ. «Δαφνών», «Τάνος»,» Βρασιάτης». Στο Αρκαδίας Οδοί Ύδατος, Τρίπολη 2014: 8-9, 12-3 και 26-7.
• Γ. Γρηγορακάκης, Σ. Φριτζίλας, Νομίσματα από τις νεότερες ανασκαφές στο Παλλάντιο της Αρκαδίας. Στην ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΑΡΓΟΣ, 26-29 ΜΑΐΟΥ 2011. ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΑ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙA ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗΣΤΗΜΝΗΜΗΤΟΥ TONY HACKENS (Υπό έκδοση).
• Γ. Γρηγορακάκης, «Το Μουσείο της Τεγέας και οι Αρχαιότητες της Τεγεάτιδος μέσα από τις αρχειακές πηγές». Στο Η ιστορική και Αρχαιολογική Έρευνα στην Πελοπόννησο, όπως προκύπτει από τα αρχεία των ΓΑΚ Νομών Πελοποννήσου και αρχεία άλλων φορέων για την Πελοπόννησο. 4 – 5.10.2013 (Υπό έκδ.).
• Α. Τσάτσαρης, Γ. Γρηγορακάκης κ.α. «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ : Ανάπτυξη Μεθόδων και Προτύπων Χαρτογραφικής Αναπαράστασης Περιοχών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος της Αρκαδίας». Στο 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους». Δεκέμβριος 2010.
(http://xeee.web.auth.gr/…/powerpoint…/03/tsatsaris_et_al.pdf)
• Γ. Γρηγορακάκης, «Αρχαίες Πρασιές. Μία πόλη αποκαλύπτεται». Αρχείο Τσακωνιάς (Υπό έκδ.).
• «Τεγέα. Από το Μύθο στην Ιστορία». Σειρά οδηγών τσέπης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (υπό έκδ.)
• Lanérès N. &Grigorakakis Gr., «un haltère pour les MaleateiaouSparte à la conquête de sacôteorientale», REG 128 (2015/2), 647-658.
• Γρηγορακάκης, Γ., Τσάτσαρης, Αν., 2011. Η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα στη ΝότιαΚυνουρία. ΑρχαιολογικόνΔελτίον : Χρονικά (υπό έκδοση).).
• Γρηγορακάκης, Γ., Τσάτσαρης, Αν., 2012. Η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα στη ΝότιαΚυνουρία. ΑρχαιολογικόνΔελτίον : Χρονικά (υπό έκδοση).).
• Γρηγορακάκης, Γ., Τσάτσαρης, Αν., 2013. Η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα στη ΝότιαΚυνουρία. ΑρχαιολογικόνΔελτίον : Χρονικά (υπό έκδοση).
• Παγούνης Β., Τσάτσαρης Αν., Γρηγορακάκης, Γ., 2012, « Η αρχαιολογική έρευνα στην ΠλάκαΛεωνιδίου. Γεωμετρική τεκμηρίωσηανασκαφέντωνμνημείωνμέσωτρισδιάστατηςσάρωσης, Πλεονεκτήματα και Προοπτικές», στο ΔιεθνέςΣυνέδριο για το « Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο», Τρίπολη 7-11 Νοεμβρίου 2012 (υπό έκδοση).�
• Γ. Γρηγορακάκης, “Μεταλλουργική δραστηριότητα στη Νότια Κυνουρία. Tα νέα ευρήματα”, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών – Η Αρχαιολογία στην Πελοπόννησο αρ. 3 (2014), 29-36.
• Τεγεάτις: Ένα Χαρτογραφικό Ταξίδι στη Γη του Μύθου και της Ιστορίας. Στο «Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης”, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη, Θεσσαλονίκη, 176-89
• Από την σταθερότητα στην αγωνία. Η Κυνουρία στους Ρωμαϊκούς Χρόνους. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νεότερα από την Ελλάδα της Ρωμαϊκής Εποχής Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2015 ΕΙΕ, Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας INTERNATIONALCONFERENCEWhat’sNewinRomanGreeceAthens, 8-10 October 2015 NHRF, AuditoriumLeonidasZervas.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Πενταετής Συστηματική Ανασκαφική Έρευνα στις αρχαίες Πρασιές (Πλάκα Λεωνιδίου) – Α΄ ΦΑΣΗ
Διευθυντής της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στην Πλάκα Λεωνιδίου Η ανασκαφική έρευνα εντοπίζεται στις θέσεις “Ευριάς”, Άγιος Λεωνίδης, και Μάκρος. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και έρευνα επιφανείας σε θέσεις της ενδοχώρας του Λεωνιδίου. Βασικός πυλώνας στην εκτεταμένη αυτή ερευνητική προσπάθεια είναι και η Γεωπληροφορική. Στο πλαίσιο της ανασκαφικής αυτής έρευνας και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τεκμηρίωσης, αν. Καθηγητή Γεωπληροφορικής, κ. ΆνδρέαΤσάτσαρη, προχωρήσαμε στη διαμόρφωση της βασικής υποδομής της βάσεως αρχαιοχωρικών δεδομένων “Καλλιστώ». Η Χωρική ανάλυστη των αρχαιολογικών δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης ερευνητικής προσπάθειας.

2. Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας (βραβείο από το Συμβούλιο της Ευρώπης 2016):
• Συγγραφή Τευχών Διεθνούς Διαγωνισμού για το Γ΄ Υποέργο του έργου της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας, το οποίο αφορούσε στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στη δημιουργία και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και την εγκατάσταση αυτών στο Μουσείο Τεγέας.
• ProjectManager – Διοίκηση Έργου.
Υπεύθυνος και των τριών υποέργων του έργου της Επανέκθεσης. ΕπίβλεψητουΈργου.
Eπιστημονική επιμέλεια της έκθεσης.
Συγγραφή των κειμένων αναλογικών εποπτικών οπίσθιου φωτισμού του Μουσείου και επιλογή φωτογραφιών και χαρτοσυνθέσεων.
Συγγραφή κειμένων διαδραστικών τραπεζών.
Επιμέλεια κειμένων λεζαντών προθηκών και ιδιοκατασκευών.
Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων ηχητικής περιήγησης.
Επιστημονική ευθύνη – από κοινού με αν. καθηγητή κ. Α. Τσάτσαρη – της διαμόρφωσης χαρτοσυνθέσεων.
Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού των εφαρμογών.
Συλλογή, κατάταξη, σχολιασμός του συνόλου του αρχειακού υλικού, που περιλαμβάνεται στα εποπτικά μέσα του Μουσείου.
Συνεργασία με τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρίας για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Μουσείου: Σχεδιασμός ιστοσελίδας, συγγραφή κειμένων, επιστημονική επιμέλεια.
Επιστημονική επιμέλεια της τρισδιάστατης σάρωσης του ναού της Αθηνάς Αλέας και των πανοραμικών αποτυπώσεων μεμονωμένων ή συνόλων μνημείων στην Τεγεάτιδα.
Στήσιμο εκθεμάτων εντός προθηκών (τελική επιλογή των εκθεμάτων).
Στήσιμο «ελεύθερων εκθεμάτων» (Επιλογή υλικού – τελικές τροποποιήσεις μελέτης). Ανασχεδιασμός τμήματος στην Αίθουσα 4.
Σχεδιασμός – Δημιουργία της υπαίθριας έκθεσης του Μουσείου (αρχιτεκτονική επιμέλεια: Αναστασία Δάλκου).
Συνεργασία με υπεύθυνο φωτισμού και σχεδιαστή για την τελική σύνταξη της μελέτης φωτισμού του Μουσείου και επίβλεψη των τελικών επί τόπου ρυθμίσεων.

3. Ανάπτυξη της βάσης αρχαιοχωρικών δεδομένων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»
Η ανάπτυξη της βάσης αρχαιοχωρικών δεδομένων στηρίζεται στην τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και συνεργάζεται με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ.
Η βάση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αρχαιολογική έρευνα στην Αρκαδία, αφού διευκολύνει την οργάνωση, διαχείριση και τεκμηρίωση κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων μέσα από έναν καινοτόμο τρόπο επεξεργασίας χωρικών δεδομένων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο δρ. Ανδρέας Τσάτσαρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας, ενώ στη διεπιστημονική ομάδας εργασίας συμμετέχουν οι κ.κ. Γρηγόρης Γρηγορακάκης, Αρχαιολόγος της ΛΘ’ ΕΠΚΑ (Συγκέντρωση αρχαιοχωρικών δεδομένων, κατάταξη, ομαδοποίηση, συμμετοχή στο Σχεδιασμό της Βάσης), και Δημήτρης Σκουλουφιανάκης, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

4. Πρόγραμμα κηρύξεων αρχαιολογικών χώρων και μεμονωμένων μνημείων Κυνουρίας.
Έρευνα Επιφανείας – Αρχαιολογική Τεκμηρίωση – τοπογράφηση με χρήση GPS – Γεωαναφορά σημείων – δημιουργία χαρτοσυνθέσεων για τους εξής αρχαιολογικούς χώρους και μεμονωμένα μνημεία:
• Έπαυλη Ηρώδου του Αττικού στην Εύα – Λουκού Κυνουρίας
• Ρωμαϊκό λατομείο επιφανειακής εξόρυξης πωρολίθου στη θέση «Κουφογή» της Βόρειας Κυνουρίας
• Νησί ΠαραλίουΆστρους – ΤείχοςΑιγινητών
• Αρχαία Εύα στο «Ελληνικό – Τειχιό» Βόρειας Κυνουρίας
• Αρχαίο φυλακείο στη θέση «Χάραδρος»
• Αρχαίο φυλακείο στη θέση «Σπαθοκομμένο»
• Αρχαία ακρόπολη στη θέση «Νησί» Αγίου Ανδρέα
• Χερρονήσι (θέση προϊστορικών – αρχαϊκών χρόνων)
• ΑρχαίεςΠρασιέςστηνΠλάκα Λεωνιδίου
• Αρχαία Πολίχνη (Πούλιθρα)
• Μυκηναϊκό νεκροταφείο στο Παλαιοχώρι Νότιας Κυνουρίας
• ΙερόΑρτέμιδοςΚνακεάτιδος

5. Ανασκαφική δραστηριότητα στην Επαρχία Κυνουρίας και το Δήμο Κορυθίου
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Κουφογή» (Αρχαίο λατομείο ύστερων ρωμαϊκών χρόνων)
• Σωστική ανασκαφή στη θέση «Άστρα» (Λουτρικό συγκρότημα της Ύστερης Αρχαιότητας)
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Πλάκα» ή «Πλακάκια» στο Ελληνικό (νεκροταφείο των Ύστερων Κλασικών – πρώιμων Ελληνιστικών Χρόνων).
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Πλάκα», (οικισμός της ύστερης αρχαιότητας)
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Νησί» Αγίου Ανδρέα (Τείχος κλασικών χρόνων και οικιστικά κατάλοιπα της ύστερης αρχαιότητας)
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Άρνακας» στη ΣοχάΒασκίνας Λεωνιδίου (Νεκροταφείο Μυκηναϊκών Χρόνων).
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Γράλλος» στα Αγιωργίτικα (εγκατάσταση Κλασικών Χρόνων).

6. “Πόλεις Κυνουρίας. Πολιτιστική διαδρομή στην Ανατολική Αρκαδία”
Εκπόνηση μελέτης η οποία περιλαμβάνει : Θεματικές πολιτιστικές διαδρομές στην Παράλια Κυνουρία, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών Γεωγραφικής Ανάλυσης (ΣΓΠ). Ανάδειξη των πόλεων – λιμένων. Σύνδεση ιερών και πόλεων.
Δημιουργία ιστοσελίδας. Εφαρμογή της αρχής της «συμπληρωματικότητας». Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η μελέτη έτυχε της ομόφωνης θετικής αποδοχής του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Γρηγορακάκη και του ευχόμαστε δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

πηγή: ithacanews.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ «ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Εκ μέρους της Δημοτικής Επιτροπής για την προστασία και ανάδειξη της Ομηρικής Ιθάκης είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνω την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τα αρχαιολογικά της Σχολής Ομήρου-Άγιος Αθανάσιος στην Ιθάκη. Η σύμβαση υπογράφτηκε από τον Δήμο Ιθάκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού και βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Δημάρχου Ιθάκης.
Με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου αρχίζουν τα έργα που προβλέπονται από την σύμβαση, ήτοι: Περίφραξη αρχαιολογικού χώρου, αποκατάσταση και αποψίλωση του χώρου, κατασκευή εσωτερικών δρόμων και φυλακίου, τοποθέτησης πινακίδων και καταγραφή και μελέτη των ευρεθέντων αρχαιολογικών αντικειμένων που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιθάκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ 
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΤΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΛΕΙ Η ΙΘΑΚΗ!

Στα πλαίσια της στρατηγικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Ιθάκης και σε συνδυασμό με την πάγια θέση της σύνδεσης του νησιού με την ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ και τον ΟΔΥΣΣΕΑ, ως βασικού συστατικού της πολιτισμικής μας ταυτότητας, η Δημοτική Αρχή Ιθάκης έχει εκπονήσει και δρομολογήσει μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών.

Μέρος των οποίων αφορά στην επανενεργοποίηση των αρχαιολογικών ανασκαφών, την αναβάθμιση των Μουσείων, των ομηρικών θέσεων και των αρχαιολογικών χώρων της Ιθάκης και την πάσης φύσεως ισχυροποίηση της διε-επιστημονικής παρουσίας των ειδικών περί τα Οδυσσειακά στο νησί μας. Με αφορμή την πρόσφατη εισήγηση της Επιτροπής του Υπ. Παιδείας για τη συγχώνευση των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, η Δημοτική Αρχή Ιθάκης προτείνει την ίδρυση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ στον ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ. Η Ιθάκη έχει συνδεθεί με τον ξακουστό βασιλιά Οδυσσέα ήδη από την αρχαιότητα, μέσα από τα Ομηρικά Έπη.

Για το λόγο αυτό, η ΙΘΑΚΗ, ως φυσικός τόπος, αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων ήδη από τον 19ο αιώνα. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως ευρήματα ήδη από την προϊστορική περίοδο, ενώ τα ευρήματα της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου είναι εντυπωσιακά και σπάνια στον ελλαδικό χώρο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ενός μεγάλου πλήθους κοινού και ειδικών σε διεθνές επίπεδο.

Οι ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί όλο αυτό το διάστημα έχουν φέρει στο φως σημαντικές αρχαιότητες, εξαιρετικά δείγματα της τέχνης των προγόνων μας και της τεχνογνωσίας τους. Κάποια εξ’ αυτών εκτίθενται στα δύο Αρχαιολογικά Μουσεία που λειτουργούν στο νησί. Και μόνον η λειτουργία δύο Μουσείων σε ένα νησί με μικρή έκταση όπως η Ιθάκη, είναι ενδεικτική της σημασίας που έχει η ιστορία του νησιού και τα μέχρι τώρα ευρήματα.

Στο πλαίσιο της επαναδιαμόρφωσης του ανώτατου εκπαιδευτικού χάρτη της Ελλάδας, θεωρούμε την συγκυρία ιδανική για να προτείνουμε το νησί της Ιθάκης ως συμβολική, αλλά και φυσική έδρα ενός ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Σε άμεση συνεργασία με άλλα καινοτόμα τμήματα του ίδιου Πανεπιστημίου, όπως το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής, ή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, τα Μουσεία της Ιθάκης μπορούν να καταστούν κατά πρότυπο τρόπο διαδικτυακά μέσα από πλατφόρμες τρισδιάστατης απεικόνισης και εικονικής περιήγησης, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι μελετητές να έχουν άμεση επαφή με το αντικείμενο της μελέτης τους, ενώ παράλληλα θα βλέπουν τα στάδια ενός αρχαίου αντικειμένου από την εύρεσή του μέχρι την έκθεσή του στο Μουσείο.

Ο Δήμαρχος Ιθάκης

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΝΕΟ ΔΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατά τις αρχαιρεσίες του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ» που έγιναν στις 15 Οκτωβρίου 2017, για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, εξελέγησαν σύμφωνα με το καταστατικό για την επόμενη τριετία ως μέλη του Δ.Σ. οι: Σπύρος Αρσένης, Γεράσιμος Παξινός, Πελαγία Κάραλη, Γεράσιμος Μαρούδας και Ιωάννης Ανδριανάτος.

 • Επίσης, παμψηφεί ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος ο καθηγητής Νίκος Αλεξανδρόπουλος ο οποίος θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 • Ακόμη ομόφωνα ανακηρύχθηκαν μεγάλοι ευεργέτες του συλλόγου οι: Δημήτρης Παΐζης – Δανιάς, για την τεράστια συγγραφική του προσφορά υπέρ του συλλόγου και ο Αντώνης Αγγ. Σφυρής, για την δωρεάν διάθεση οικίας του στην Ιθάκη για γραφεία και την στέγαση της δανειστικής ομηρικής βιβλιοθήκης του συλλόγου επί μιαν δεκαπενταετία.
 • Στην ίδια γενική συνέλευση εγκρίθηκε ο απολογισμός δράσης του Δ.Σ. και ο οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης τριετίας και ακόμη ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
 1. Να αναληφθεί δράση για την δημιουργία του «Οδυσσειακού Κέντρου» στην Ιθάκη.
 2. Να γίνει πρόταση στα Κοινωφελή Ιδρύματα Νιάρχου και Λάτση για την χρηματοδότηση των μελλοντικών ανασκαφών στην Ιθάκη στις θέσεις «Σχολή Ομήρου» και «Αλαλκομενές»
 3. Να συνεχιστεί η προσπάθεια για την κατασκευή της εικαστικής σύνθεσης για την «Ομηρική Πηνελόπη»
 4. Να ζητηθεί από την Αρχαιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από την ΛΕ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων η χρονολόγηση της πινακίδας με «οδυσσειακή παράσταση», που βρέθηκε στις ανασκαφές στη Σχολή Ομήρου και που δημοσιεύτηκε στο γερμανικό αρχαιολογικό περιοδικό «ΚΑΔΜΟΣ» και των ορειχάλκινων τριπόδων που βρίσκονται στο αρχαιολογικό μουσείο Σταυρού.
 5. Ορίζει εκπρόσωπο του συλλόγου στην Αθήνα τον ομηριστή Γιώργο Σαραντίτη και στην Πάτρα τον καθηγητή Σταύρο Παπαμαρινόπουλο.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΎΡΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

πρ. Δήμαρχος Ιθάκης

«ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ» Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ο Σύλλογός μας θεωρεί υποχρέωσή του να σας ενημερώσει για τα αρχαιολογικά ζητήματα της Ιθάκης, που τώρα το καλοκαίρι οξύνθηκαν περισσότερο όταν εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού μας, με χίλιους κινδύνους, προσπαθούσαν να επισκεφθούν την αρχαιολογική περιοχή «Άγιος Αθανάσιος» της Βορείου Ιθάκης και εύρισκαν ένα «ξέφραγο αμπέλι» 26 στρεμμάτων. Στην περιοχή δηλαδή όπου το 2010 η αρχαιολογική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσε τον εντοπισμό του Οδυσσειακού ανακτόρου.
Να φανταστείτε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου για την Οδύσσεια, που έγινε στο νησί μας από 25 έως 29 Αυγούστου φέτος, και διοργανώνεται από το «Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών» http://cods.upatras.gr/index.php/el/ δεν τόλμησε να ξεναγήσει στον ανωτέρω χώρο τους καθηγητές – ομηριστές, που ήλθαν στην Ιθάκη από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, για το φόβο ατυχήματος αλλά και για την ελεεινή εικόνα που θα αποκόμιζαν από τη χώρα μας.
Ο Δήμος Ιθάκης, στην προσπάθειά του να λύσει το πρόβλημα, ενέκρινε προ δύο ετών ποσόν 120.000€ για τα έργα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου με βάση την μελέτη που έχει εγκρίνει το ΚΑΣ, αφού δύο υπογεγραμμένες προγραμματικές συμβάσεις με το ίδιο αντικείμενο δεν είχαν επτά ολόκληρα χρόνια ενεργοποιηθεί (Νομαρχίας Κεφαλληνίας–Περιφέρειας Ιονίων Νήσων). Ελπίζουμε τώρα, η νέα προγραμματική σύμβαση
>http://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/113-12-2017.pdf να συνυπογραφεί σύντομα και να ξεκινήσουν οι εργασίες προτού είναι αργά για το ανακαλυφθέν αρχαιολογικό μνημείο.
Φωτογραφίες του ανωτέρου χώρου που δείχνουν το μέγεθος της αδιαφορίας όλων των συναρμόδιων φορέων μπορείτε να δείτε στη σελίδα του Συλλόγου μας: >http://www.friendsofhomer.gr/?p=1874

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
πρ, Δήμαρχος Ιθάκης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
πρ.πρόεδρος Τ.Σ. Σταυρού

ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ»

24 Ιανουαρίου 2017

Προς
ΛΕ’ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Υπόψη κ. Βασιλ. Λέτσιου Ιθάκη,

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με τον αρχαιολόγο κ. Λέτσιο σας στέλνουμε σήμερα τα εξής:

1. Φωτογραφία της μίας πλευράς κιβωτιόσχημου τάφου επί βράχου, που στην μία πλευρά παρουσιάζει ανάγλυφα σχέδια ζώου και δένδρου. Ακόμα δίπλα υπάρχει σπασμένο το ένα τμήμα του τάφου με ανάγλυφο σχέδιο ανθρώπινου χεριού. Ο τάφος βρίσκεται στη θέση «Μέλισσα», περιοχή άνω του σπηλαίου των Νυμφών.

2. Φωτογραφία «κυκλώπιων» τειχών στη θέση «Μνήματα», όπου παραδοσιακά λέγεται ότι υπήρχε αρχαία Φρυκτωρία, από την οποία πήρε και το όνομα η περιοχή «Μ(η)νύματα».

3. Αρχαίο κιονόκρανο που υπάρχει σαν βάση της Αγίας Τράπεζας σε εξωκλήσι στη θέση «Σπαρτιάς» στο Βαθύ Ιθάκης.

4. Φωτογραφία σειράς αρχαίων κολώνων που στηρίζουν βεράντα στην οικία κληρονόμων Σπ. Βρεττού στην θέση «Κολιερή» της Βορείου Ιθάκης.

5. Φωτογραφία αγαλματιδίου από τον αποκαλυφθέντα ρωμαϊκό οικισμό σε «σωστική ανασκαφή» από την ΛΕ’ Εφορία, πλησίον του Δημοτικού Πάρκινγκ. Δυστυχώς, ενώ η αρχαιολογική έρευνα με τα συμπεράσματά της βεβαίωσε ότι ο οικισμός εξαπλώνεται σε όλο το πάρκινγκ, η έρευνα «σταμάτησε» και έγινε με νόμιμη άδεια εκεί και σούπερ μάρκετ. Το ερώτημα είναι γιατί η έρευνα δεν συνεχίζεται στο υπόλοιπο τμήμα του πάρκινγκ, που είναι και το μεγαλύτερο;

6. Τέλος εσωκλείουμε δημοσιεύματα για την πιθανή ύπαρξη αρχαίου θεάτρου στην περιοχή «Πόλης» Σταυρού.

Για όλα αυτά έως τώρα δεν έχει ενδιαφερθεί η ΛΕ’ Εφορία Αρχαιοτήτων, για αυτό παρακαλούμε να γίνει μια αυτοψία και να έχουμε τη θέση της Εφορίας σχετικά με την αξιοποίησή τους.

Τέλος το σημαντικότερο, θα θέλαμε να έχουμε μία ενημέρωση από την Διεύθυνση της Εφορίας για το ζήτημα της «νέας» προγραμματικής σύμβασης για την Σχολή Ομήρου που καθυστερεί αδικαιολόγητα να υπογραφεί περίπου ένα χρόνο, ενώ την χρηματοδότηση ανέλαβε ο Δήμος Ιθάκης. Η μη ενεργοποίηση από το 2010 δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Με τιμή

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ                                           ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

arxaio theatro Stavrou – παράγραφος Νο 6

A NEW ASTRONOMICAL DATING OF ODYSSEUS’ RETURN TO ITHACA

A NEW ASTRONOMICAL DATING OF ODYSSEUS’ RETURN TO ITHACA

St. P. Papamarinopoulos(1), P. Preka-Papadema(2), P. Antonopoulos(3) ,

H. Mitropetrou(1), A.Tsironi(1) and P. Mitropetros(2)

(1)University of Patras, Department of Geology, 26504 Rio Patras, Greece 2
(2)University of Athens, Department of Astrophysics, Astronomy and Mechanism, Faculty of Physics, 15784 Athens, Greece
(3)University of Patras, Department of Physics, 26504 Rio Patras, Greece

 

ABSTRACT

The annular solar eclipse, of 30 October 1207 B.C. (Julian Day-JD 1280869), calculated by NASA together with the analysis of the weather’s and the environment’s description (long nights, plants, animals and peoples’ habits) and the astronomical data (guiding constellations and Venus in the east horizon) mentioned by Homer in the epic, constitute an autumn return of Odysseus to Ithaca five days before the above characterized day. The latter offers a precise astronomical dating of the event and dates the legendary Trojan War’s end as well.

INTRODUCTION

In ancient Greece it was known what a genuine myth meant. For instance, Ploutarchus (Fragmenta 157) says the following: “The old physical science for both, the Greeks and the Barbarians is natural logos (logos in antiquity meant fact) hidden deeply within myths”. Much earlier than Plutarchus, Plato, in the 4th century B.C., defined Science in Phaedrus (277.b.5- 277.c.3) and mythology in Timaeus and Critias (110.a.2-110.a.4). Plato himself knew the difference between genuine and fabricated myth. He wrote it in Timaeus and Critias (26.e.4-26.e.5) and in Republic (Resp.377.b.6-377.b.6) respectively. Plato in the Republic (Resp., 379.a.1) says that “it is appropriate for the founders to know the patterns on which the poets must base their stories and from which they must not deviate”. This phrase means that in antiquity some of the poets were deviating, from time to time, from the recorded tradition which passed orally to them, and they had to be told.

Homer is not different in this context. This means that some of his passages might not be but mere fantasies. However, Kraft et al (2003) offered compliments to Homer saying characteristically the following. “The reality of Homer’s description of place, event, and topography correlated with geologic investigation helps show that the Iliad is not legend but regularly consistent with palaeogeographic reconstructions.” Kraft et al (2003) does not understand the subtle difference between legend and fabricated myth from the stand point of ancient Greek authors and for this reason he calls it legend. The correct word would be paramyth meaning fabricated myth. Moreover, in the volume “Science and Technology in Homeric Epics” (2008) there are numerous papers in which Homer has been tested, with the principles of science, repeatedly and found correct.

Also, a number of authors have considered different astronomical aspects, facts and allusions in the Homeric Epics (Theodosiou et al. 2011). However, ancient researcher Heraclitus of Pontus (Allegories, 75, 1, 1-9, 3) had long recognized and explained the passage Od.20.356-357 as a solar eclipse. He was the first to suggest that the Odyssey person, called Theoclymenus, described an incoming solar eclipse to suitors, hours before its occurrence and before their death.

One of us, Papamarinopoulos (2008) and two other authors Baikouzis & Magnasco (2008) independently to each other, had proposed the 16th of April of 1178 yr B.C. (JD 1291264) as the day Odysseus returned to Ithaca. All the three, mentioned above, have interpreted Homer’s passage Od.20.356-357: and the sun has perished out of heaven and an evil mist covers all, as a spring`s total eclipse event. They based their interpretation on NASA/Espenak and other studies respectively. However, all the three, authors had ignored other significant diagnostic information mentioned by Homer.

Before we focus in the Odyssey`s passages we studied initially what the ancient Greek authors, archeologists and historians had said about the dating of the Trojan War’s end because we intended to connect it with Odysseus` return since Homer says that Odysseus returned 10 years after the Trojan War’s end (e.g. Od.5.106-108, Od.2.174-176). Table 1 and Table 2 tabulate main opinions respectively. We even took into consideration the ancient Greek textual and pictorial mythological sources which mentioned two successive Trojan Wars conducted by Achaeans against Troy (Kakridis 1986). The second, from the Trojan Wars, was the legendary War mentioned by Homer in which Ajax and his companions fought. The first was realized, a generation earlier from the second, in which Ajax’s father participated. The heroes of the two wars are presented in the temple of the Athena’s Aphaea temple in Aegina Island. We note that Hiller (see Table 2) proposed two Trojan Wars coinciding with the Greek’s mythological tradition.

Although Homer is not a historian, like Thucydides for instance, we took the liberty to examine specific Homeric passages in order to extract possible testable information in connection with Odysseus’return in Ithaca.

Odysseus Omega PDFpdf Button

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • ΑΪ ΘΑΝΑΣΗΣ

Χαιρετίζουμε την έγκριση του κειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η σύμβαση για την «Σχολή Ομήρου» από το Υπ. Πολιτισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο Ιθάκης ήδη εστάλει για υπογραφές στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Πρύτανη του Παν/μιου Ιωαννίνων και τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ελπίζουμε να μην καθυστερήσουν οι υπογραφές ώστε η σύμβαση να ενεργοποιηθεί άμεσα και να μην χαθεί άλλη χρονιά. Η σύμβαση προβλέπει αναγκαία έργα καθαρισμού, διάσωσης, επισκεψιμότητας και περίφραξης του χώρου των 26 στρεμμάτων, τα οποία είναι από χρόνια δημόσιος χώρος, μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση για την οποία ο σύλλογός μας, μόνος από την Ιθάκη, διέθεσε 50.000 €! Δυστυχώς από την σύμβαση δεν προβλέπονται ανασκαφικές εργασίες, όμως ο Δήμος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7, παρ. 3 της σύμβασης έχει την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης κατά τη διάρκεια των εργασιών ώστε να μην παρακαμφθεί το προϊστορικό τοίχος που τέμνει κάθετα τον αρχαιολογικό χώρο. Το τοίχος δε ανακαλύφθηκε κατά την πρώτη «διάνοιξη» της περίφραξης. Εμείς θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή την εφαρμογή της σύμβασης γιατί «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Τελικά φαίνεται πόσο σωστή ήταν η από 2ετίας επίσημη πρότασή μας να αναλάβει ο Δήμος την χρηματοδότηση, αφού Νομαρχία και Περιφέρεια μας κορόιδευαν 6 ολόκληρα χρόνια.

 

 • ΣΠΗΛΑΙΟ ΝΥΜΦΩΝ

Ο Σύλλογός μας έχει ήδη διατυπώσει και διατηρεί επιφυλάξεις για τον τρό9πο με τον οποίο η σπηλαιολογική υπηρεσία αντιμετώπισε το πρόβλημα της «Μαρμαροσπηλιάς» που δημιούργησε η εγκληματική ανευθυνότητα του αρχαιολόγου κ. Συμεώνογλου, ο οποίος έβαλε μέσα στο σπήλαιο κομπρεσέρ και το διέλυσε! Η προηγούμενη μελέτη της ίδιας υπηρεσίας το αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προσεκτικά και με προοπτική. Ίσως επιλέχτηκε η πιο φθηνή λύση! Όμως μια θιακιά παροιμία λέει: «φθηνό κρέας πεθυμάς, το ζουμί του το πετάς». Δυστυχώς αυτοί που είχαν γνώση και εμπειρία του θέματος δεν ρωτήθηκαν. Η εικόνα του «γεμίσματος» με τα μπάζα, του σπηλαίου από την «πόρτα των θεών» με φορτωτή, ήταν αποκρουστική και οι ζημιές που έγιναν στον περιβάλλοντα χώρο θα χρειαστούν πολλά χρήματα για να αποκατασταθούν.

 

 • ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Δώσαμε στον κ. Δήμαρχο την διεύθυνση του ειδικού συντηρητή ώστε άμεσα και ύστερα από 6 χρόνια να γίνουν εργασίες συντήρησης του εξαιρετικού αγάλματος του «Οδυσσέα», το οποίο βρέχεται ανηλεώς από τη θάλασσα. Ο κ. Δήμαρχος διαθέτει από πέρισυ δωρεά ομογενούς ιθακησίας 1.000 € γι’  αυτόν τον σκοπό. Οι εργασίες πρέπει να γίνουν τώρα πριν αρχίσουν οι μαΐστροι. Όμως για να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του χώρου που χρηματοδότησε το λιμενικό ταμείο μένει η τοποθέτηση «αμφί» θαλασσινών βράχων, σύμφωνα με την μελέτη.

 

 • Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Κατόπιν υπόδειξης των επιστημόνων που τιμήθηκαν φέτος με το βραβείο «Οδυσσέως – Πηνελόπης» ο Σύλλογός μας ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Κρήτης και Πατρών, καθώς και με τον «Δημόκριτο» για την χρονολόγηση της αρχαίας πινακίδας που βρέθηκε στην Σχολή Ομήρου, η οποία παριοτάνει το οδυσσειακό επεισόδιο με το πλοίο και τις σειρήνες. Το εύρημα έχει επισήμως δημοσιευθεί στον γερμανικό αρχαιολογικό περιοδικό «ΚΑΔΜΟΣ» και κατά τον βρετανό καθηγητή κ. Owen περιέχει στοιχεία Γραμμικής Β’ . Εάν η χρονολόγηση επιβεβαιώσει χρονικά την προϊστορική κατασκευή της πινακίδας σε συνδυασμό με την ύπαρξης της συγκεκριμένης γραφής και την εύρεσή της στον χώρο του παλατιού, θα είναι μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη, με ότι σημαίνει αυτό για την ομηρική Ιθάκη.

 

 • ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ

Μέσα στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι προτάσεις για την κατασκευή του. Ο Σύλλογός μας θα απευθυνθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τοπικούς Φορείς και Συλλόγους Ιθακησίων εξωτερικού για να συνεισφέρουν οικονομικά ώστε να ολοκληρωθεί το εικαστικό τρίπτυχο Όμηρος – Οδυσσέας – Πηνελόπη στο νησί μας. Το ευχάριστο είναι ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον και το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

Ιθάκη, 8 Νοεμβρίου 2016

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Διάβασα με μεγάλη προσοχή την απάντηση του αρχαιολόγου κ. Σαράντη Συμεώνογλου στο τεύχος 112 της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ» καθώς και το έγγραφο του κ. Σπύρου Τσιντήλα, Έπαρχου Ιθάκης, προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας.

Στην επιστολή του ο κ. Συμεώνογλου ισχυρίζεται ότι οι εργασίες του στο Σπήλαιο των Νυμφών (εδώ και δεκαοκτώ (18) περίπου χρόνια) είχαν στόχο να φέρουν στην επιφάνεια το δεύτερο μέρος του σπηλαίου, το «Σπήλαιο του Πανός», το οποίο καταπλακώθηκε από τον ισχυρό σεισμό του 373 π. Χ. και στη συνέχεια να το καταστήσουν επισκέψιμο, αφού διανοίξουν σήραγγα 300 μέτρων που θα είχε έξοδο πλησίον της οικίας Καμπούρογλου, η οποία ειρήσθω εν παρόδω είναι τώρα κλεισμένη (άγνωστο γιατί). Η διάνοιξη αυτής της σήραγγας, συνεχίζει ο κ. Συμεώνογλου, θα επιτρέψει στους επισκέπτες να εισέλθουν από την είσοδό της και να θαυμάσουν το «Σπήλαιο του Πανός» και με ειδικό ανελκυστήρα να ανέλθουν στο Σπήλαιο των Νυμφών.
Καμία αντίρρηση επί όλων αυτών των ισχυρισμών, άλλωστε δεν είμαι ειδήμων να αποφανθώ για τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις ερμηνείες τους. Αυτό που έχω να ρωτήσω είναι: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το Σπήλαιο από τότε που τελείωσαν οι εργασίες του κ. Συμεώνογλου (από το 1998); Ήταν επισκέψιμο στη συνέχεια; Ποια η τύχη των αναρίθμητων κομματιών από τους σταλακτίτες-σταλαγμίτες κτλ. που ήταν πεταμένα στο γύρω χώρο λόγω της εκσκαφής που πραγματοποιήθηκε; Γιατί τόσο καιρό δε ζήτησε χρηματική ενίσχυση να συνεχίσει το προγραμματισμένο έργο του; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που μας οδηγούν στο να εξετάσουμε το θέμα με ρεαλισμό και με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Χώρα μας και όχι με γνώμονα σχέδια που βασίζονται σε ιδεαλιστικές προοπτικές.

Η αρμόδια αρχή που είναι η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (Νότιας Ελλάδος) με τα έγγραφά της: α) 2644/30-07-2008 και β) 261/26-01-2009 όντως έδινε κάποιες άλλες λύσεις, όπως αναφέρει στην επιστολή του και ο κ. Έπαρχος Ιθάκης. Προφανώς όμως σε μία μεταγενέστερη εξέταση του θέματος (και μετά από πιέσεις του Δημάρχου, της Δημοτικής Επιτροπής και του κ. Αρσένη, Προέδρου του Συλλόγου Φιλομήρων) η αρμόδια υπηρεσία αποφάσισε να προχωρήσει στην επιχωμάτωση του μεγάλου κενού που δημιουργήθηκε, ως πιο συμφέρουσα και εφικτή λύση. Άλλωστε η προτελευταία πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας (261/26-01-2009) παρόλο που αναφερόταν στην αξιοποίηση όλου του σπηλαίου, περιοριζόταν τελικά στο να διαμορφώσει τον εξωτερικό χώρο και να δημιουργήσει πλάτωμα θέασης αμέσως μετά την είσοδο του σπηλαίου. Τις υπόλοιπες προτάσεις για αξιοποίηση όλου του σπηλαίου τις χαρακτήριζε απραγματοποίητες, γιατί απαιτούσαν γεωτεχνική μελέτη και ικανές πιστώσεις.

Και ερωτώ:
1) Ήταν προτιμότερο να παραμένει το Σπήλαιο των Νυμφών μη επισκέψιμο και άλλο χρονικό διάστημα; (ο κ. Σπύρος Αρσένης σημειώνει ότι το Σπήλαιο από 1980 – 1998 που ήταν επισκέψιμο δεχόταν πάνω από 7000 επισκέπτες ετησίως).
2) Με ποιο τρόπο το Σπήλαιο θα καθίστατο ακίνδυνο για τους επισκέπτες; Με ποιο τρόπο θα καλυπτόταν το τεράστιο κενό που προήλθε από την ανασκαφή του κ. Συμεώνογλου και ποιες δαπάνες και μελέτες θα χρειαζόταν;
3) Ήταν εφικτή η πρόταση του κ. Συμεώνογλου για αξιοποίηση του «Σπηλαίου του Πανός» και της διάνοιξης σήραγγας, που στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Πολιτισμού δε διαθέσει πιστώσεις για αρχαιολογικές εργασίες πάνω από το έδαφος και θα διαθέσει χρήματα για σήραγγες και άλλες εργασίες του υπεδάφους;

Προφανώς λοιπόν επιλέχθηκε η συμφέρουσα και εφικτή λύση, προκειμένου από το ερχόμενο Καλοκαίρι το Σπήλαιο των Νυμφών να είναι επισκέψιμο. Άλλες λύσεις, θεωρώ, ότι θα διαιώνιζαν το πρόβλημα και όλοι εμείς οι Ιθακήσιοι θα συζητούσαμε για ρομαντικούς περιπάτους στο «Σπήλαιο του Πανός» και έμμεσα να «αντιπολιτευόμαστε» τις κινήσεις του Δήμου ή άλλων φορέων (Δημοτικής Επιτροπής, Συλλόγου Φιλομήρων) που προσπαθούν να δώσουν άμεσες και ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα της Ιθάκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ

πηγή: ithacanews.gr

THE ANATOMY OF A COMPLEX ASTRONOMICAL PHENOMENON DESCRIBED IN THE ODYSSEY

astraSt. p. papamarinopoulos1, p. preka-papadema2, p. Antonopoulos3*, h. mitropetrou1, A.Tsironi1 and p. mitropetros2

1University of Patras, Department of Geology, 26504 Rio Patras, Greece 2University of Athens, Department of Astrophysics, Astronomy and Mechanism, Faculty of Physics, 15784 Athens, Greece 3University of Patras, Department of Physics, 26504 Rio Patras, Greece

Corresponding author:antonopoulos.pan@gmail.com

 

ABSTRACT

An intense meteor shower is described as dove’s feathers falling down during the Telemachus’ arrival in Ithaca mentioned by the Homeric epic. Additionally, in the next days, there are some other descriptions which are regarded from us as meteor activity (bolides, a meteorite, many erupted meteors in the atmosphere, and a glimmering in the sky due to intense dust). In accordance with the proposed by us new astronomical dating of Odysseus’ return to Ithaca (25 October 1207 B.C.), this meteor shower occurred in the last days of October 1207 B.C. The radiant point was near to Pleiades nebula of Taurus constellation. Consequently, two astronomical phenomena (a solar eclipse and a meteor shower) were hidden in the two Theoclymenus’ prophecies, marking clearly, the Odysseus’s return to Ithaca.

KEYWORDS: Homer’s Odyssey; Theoclymenus’ prophecy; Meteor Shower

 

1. INTRODUCTION

A number of authors have considered different astronomical aspects, facts and allusions in the Homeric Epics (Theodosiou et al. 2011). Among them, a solar eclipse is described in the passage Od.20.356-357 characterizing the day and the time of suitors killing according to Heraclitus of Pontus (Allegories, 75, 1, 1-9, 3). This astronomical phenomenon is hidden in the prophet Theoclymenus’ words and it is consistent with the ancients’ concept about the myth’s nature. The latter, means, that ‘the physical science is natural logos hidden deeply within myths and secret theology’ as mentioned by Ploutarchus (Fragmenta 157).

Theoclymenus was not an everyday person. In Homeric text is characterized θεοειδής (godlike). He was the grand son of the first prophet of the ancient Greece named Melampous (Μελάμπους). His father was the prophet Polyphides (Πολυφείδης) of Mandios (Μάντιος) which was a son of Melampus. Melamponides (Μελαμπονίδες) were the most famous prophets of ancient Greece (Stagiritis A. 1815). They lived in Pylos and Argos. Theoclymenus killed somebody and was a fugitive. Telemachus met him in Pylos and the famous prophet asked him to be transported by him.

Many modern researchers as Schoch (1926), Papamarinopoulos (2008), Baikouzis & Magnasco (2008) proposed that the referred eclipse hidden in the Theoclymenus’ prophecy was the Total Solar Eclipse of April 16th 1178 B.C. However, all these authors had ignored other significant diagnostic information mentioned by the Homeric epic. Papamarinopoulos et al. (2012) taking into account all the detailed description by the epic proposed a new date. The referred eclipse was the annular solar eclipse of 30th of October 1207 B.C. (Julian Day/JD 1280869) observed in Ionian Islands as a partial one, with significant obscuration of the solar disk by 75%. This date is in agreement with the appearance of planet Venus at eastward horizon according to the Homeric text.

Also, the authors referred an additional lunar eclipse (52%) observed in the Ionian Islands in the 15th of October 1207 B.C. Moreover, they examined the presentation of the reported constellations in the epic and found that Bootes did not set at all in the nights of October 1207 B.C. As a consequence it could be observed all the night in the NW to NE from all the latitudes of the Mediterranean Sea inside or outside of it.

However, this prophecy is not the only one existing in the Odyssey. There is another one associated again with Theoclymenus. The latter’s analysis is explained as a phenomenon occurred during the Telemachus’ arrival in Ithaca (Od. 15, 525-534). If the second Theoclymenus’ prophecy, as it appears in the text in connection with the suitors described a solar eclipse why wouldn’t the first Theoclymenus’ prophecy, as it appears in Homer’s text in connection to Telemachus’ arrival have described another one astronomical phenomenon too?

In this paper we examined this possibility. We do that using the Starry Night 6 Pro Plus software for the related calculations. Starry Night’s (2006) algorithms take into account the axial precession of Earth (precession of the equinoxes) in order to correctly represent the celestial sphere of the past. It can accept any date from 4713 B.C. to 10000 A.D. to show a valid graphical representation of what the sky looks like from any location on Earth. In order to avoid the problems resulting from historical calendar changes, another astronomical time concept is used, the Julian Day, which gives us a method of “absolute” dating of an event which corresponds to a date of the Julian calendar or to another in a extrapolated Gregorian calendar.

Anatomy PDF