ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ’ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΧΡΟΛΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

ΑΝΑΚΑΛΥΘΦΗΚΑΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ   ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

Ο προεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ομήρου Κ.Σπύρος Αρσένης βραβεύει τον καθηγ. Σταύρο Παπαμαρινόπουλο.

Ο προεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ομήρου Κ.Σπύρος Αρσένης βραβεύει τον καθηγ. Σταύρο Παπαμαρινόπουλο.

Δυο καινοτόμες επιστημονικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν  από ερευνητική ομάδα καθηγητών των πανεπιστημίων Πατρών και Αθηνών  βραβεύτηκαν από το Σύλλογο Φίλων του Ομήρου στην Ιθάκη.Οι εργασίες αφορούν  αφ’  ενός  στην ακριβή χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα  στην Ιθάκη και αφ’ ετέρου στην ανακάλυψη πως στην Ομηρική εποχή υπήρχε  ημερολόγιο τόσο μεγάλης ακρίβειας όσης και του σύγχρονου ημερολογίου,  βραβεύτηκαν από το Σύλλογο Φίλων του Ομήρου στην Ιθάκη.

Συγκεκριμένα,  η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγ. Σταύρο Παπαμαρινόπουλο (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας)την επικ. καθηγ.Π. Πρέκα-Παπαδήμα και τους ερευνητές Π. Πρέκα-Παπαδήμα, Π. Αντωνόπουλο, Ε. Μητροπέτρου, Π. Μητροπέτρο και Γ. Σαραντίτη (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής, Τμήμα Φυσικής), βραβεύτηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μορφωτικό Ίδρυμα Ιθάκης από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Σπύρο Αρσένη.

Η ερευνητική ομάδα απέδειξε ότι η εξαιρετική Ομηρική περιγραφή έδωσε σαφή στοιχεία των αστρονομικών φαινομένων της εποχής  τα οποία, αφού  μελετήθηκαν με καταλόγους εκλείψεων της NASA,  οδήγησαν στην χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα.

Ο προεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ομήρου Κ.Σπύρος Αρσένης βραβεύει την επικ. καθηγ.Π. Πρέκα.

Ο προεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ομήρου Κ.Σπύρος Αρσένης βραβεύει την επικ. καθηγ.Π. Πρέκα.

«Στην χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μας βοήθησαν μια  ηλιακή έκλειψη, η εμφάνιση του πλανήτη Αφροδίτη στον ανατολικό ορίζοντα λίγο πριν τα χαράματα και η ταυτόχρονη παρουσία στον νυχτερινό ουρανό των ‘οψέ δύοντα’ Βοώτη και των Πλειάδων, όπως αυτά αναφέρονται επ’ ακριβώς στην Οδύσσεια. Συνδυάσαμε αυτά τα αστρονομικά φαινόμενα με την εξαιρετική ομηρική περιγραφή, όπως οι ‘μεγάλης διάρκειας νύχτες’, οι γεωργικές, βουκολικές σκηνές κλπ., που σαφέστατα παραπέμπουν στο φθινόπωρο. Παράλληλα  στην έρευνα έχει ληφθεί υπόψη  το χρονικό πλαίσιο 1300-1130 π.Χ., που είναι η περίοδος που συσχετίζεται με την χρονολόγηση του Τρωικού Πολέμου σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες και τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Με βάση τους καταλόγους εκλείψεων της NASA και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Starrynight, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ηλιακή έκλειψη της 30ης Οκτωβρίου 1207 π.Χ. που παρατηρήθηκε  το μεσημέρι στα Ιόνια Νησιά με σημαντική κάλυψη του ηλιακού δίσκου 75%, είναι η ηλιακή έκλειψη που αναφέρει το ομηρικό κείμενο. Ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη πέντε μέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία, νωρίς πριν τα χαράματα και σκότωσε τους μνηστήρες κατά την διάρκεια της ηλιακής έκλειψης σύμφωνα με το ομηρικό κείμενο οπότε : ‘ηέλιος δ’ ουρανού εξαπόλωλε κακή δ’ επέδραμεν αχλύς’» επεσήμανε μεταξύ άλλων  στην εισήγηση της  η καθηγ. Π. Πρέκα-Παπαδήμα.    

Ο καθηγητής-ακαδημαϊκός Γ.Παξινός βραβεύει τον ερευνητή Γ.Σαραντίτη

Ο καθηγητής-ακαδημαϊκός Γ.Παξινός βραβεύει τον ερευνητή Γ.Σαραντίτη

Την γνώση του επιμερισμού του χρόνου σε εποχές και μήνες των Ελλήνων της Ομηρικής εποχής απέδειξε η μελέτη του ερευνητή Γ. Σαραντίτη:»τα Ομηρικά Έπη, εκτός της μεγάλης λογοτεχνικής τους αξίας, αποδεικνύεται ότι περιέχουν, μεταξύ άλλων, και ένα μεγάλης ακρίβειας ημερολόγιο καθώς και άλλες πολύ σημαντικές αστρονομικές πληροφορίες, καλυμμένες με εντυπωσιακό τρόπο σε μία τουλάχιστον από τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται σε τόσο παλαιό κείμενο ένα ημερολόγιο τόσο μεγάλης ακρίβειας, όσης σχεδόν του χρησιμοποιούμενου στις μέρες μας. Αποδεικνύεται ότι την εποχή εκείνη, οι Έλληνες γνώριζαν τον μέσο μήνα των 30,5 ημερών, τον Συνοδικό μήνα ίσο με 29,5 ημέρες και τον Αστρικό μήνα ίσο με 27,5 ημέρες. Επίσης χρησιμοποιούσαν εβδομάδα 9 ημερών, έτος μέσης διάρκειας 365,25 ημερών, ενώ είναι προφανής η γνώση και του κύκλου του Καλλίππου των 76 ετών με προσέγγιση ωρών».

Τέλος, ο καθηγ. Σ. Παπαμαρινόπουλος  αναφέρθηκε στην εργασία του καθηγ. Ηλία Μαριολάκου, η οποία αποδεικνύει  ότι  ο μύθος που σχετίζεται με τον Αχελώο και τις Εχινάδες νήσους, είναι ένας από τους πολλούς που συμπίπτουν απόλυτα με την φυσικο-γεωλογική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας κατά τα τελευταία 18.000 χρόνια. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση του μύθου με την φυσικο-γεωλογική εξέλιξη της περιοχής του Δέλτα κατά την περίοδο των τελευταίων 18.000 ετών. Από την εργασία συμπεραίνεται, σύμφωνα με τους ερευνητές,  η ύπαρξη μιας πρωτο-Ελληνικής γλώσσας, ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση του μύθου μέσα από την παράδοση μέχρι την ιστορική εποχή όπου  καταγράφηκε.

Στo πάνελ της  τελετής βράβευσης παρευρέθηκαν οι: Σπύρος Αρσένης,  πρόεδρος του Συλλόγου και πρώην  Δήμαρχος Ιθάκης, Γιώργος Παξινός καθηγητής του  Πανεπιστήμιου Νew South Wales, γνωστός διεθνώς ως  ο σημαντικότερος  χαρτογράφος του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.ο οποίος βρίσκέται στην κορυφή των Ελλήνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό, μέλος της Αυστραλιανής Ακαδημίας Επιστημών το 2009 και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 2012  και Νίκος  Αλεξανδρόπουλος καθηγ. του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου και πρώην  Δήμαρχος Ιθάκης κ. Σπύρος Αρσένης,  αφού  τόνισε τη σημασία  των ερευνητικών  αποτελεσμάτων,  δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσία της  ερευνητικής ομάδας  στην Ιθάκη, τον τόπο που γέννησε τον Οδυσσέα και εξ αυτού της αποδόθηκαν πολλαπλοί συμβολισμοί και σημειολογία.

Στη συνέχεια ο εξ΄ Ιθάκης καθηγητής  Γιώργος Παξινός αφού συνεχάρη την ερευνητική ομάδα τόνισε την σπουδαιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ακολούθως ο καθηγ. Ν. Αλεξανδρόπουλος  συγχαίροντας με τη σειρά του την ερευνητική ομάδα τόνισε,  πως η παρουσία του έχει διττή σημασία, αυτή του Θιακιού και αυτή του φυσικού: «η επιστήμη της φυσικής  για άλλη μια φορά μεγαλούργησε, ενώ ως αρωγός στην αστροφυσική και στην γεωφυσική άνοιξε νέα εποχή» είπε χαρακτηριστικά.

Η βράβευση με τιμητικά διπλώματα και μεταλλικά γλυπτά ελιάς  απεδόθησαν  στους βραβευθέντες από τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Γιώργο Παξινό  και τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Σπύρο Αρσένη.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!

Ο Σύλλογος Φιλομήρων Ιθάκης «Ευχήν Οδυσσεί» δια του προέδρου του Σπύρου Αρσένη είχε στις αρχές του έτους εποικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αρ. Μπαλτά στην Αθήνα στον οποίο έθεσε τα παρακάτω αρχαιολογικά ζητήματα που απασχολούν την Ιθάκη.

 1. DSCN9692Ζήτησε την υπογραφή και άμεση εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης που από το 2010 δεν έχει υλοποιηθεί για την αξιοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας στον «Άγιο Αθανάσιο» από το πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων αφού ο Δήμος Ιθάκης ανέλαβε την χρηματοδότηση της. Απ’ότι πληροφορούμαστε η εφορεία αρχαιοτήτων του νομού ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση μόλις στις 22-7-16 έστειλε το κείμενο της σύμβασης στο υπουργείο  αφαιρώντας από τον τίτλο της σύμβασης τη λέξη: «Προϊστορική», που ήταν εγγραμμένη τόσο στην απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου 26 στρεμμάτων, όσο και στην πρώτη προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί από όλους και που αόρατες δυνάμεις την άφησαν ανενεργή 6 ολόκληρα χρόνια. (ουδέν σχόλιο για την ώρα για την αφαίρεση).
 1. Την άμεση αντιμετώπιση της επισκεψιμότητας του «Σπηλαίου Νυμφών», που άσχετος αρχαιολόγος κατέστρεψε με κομπρεσέρ και έβαλε τους σταλακτίτες ντεκόρ στις λαχίδες. Ενώ από το 2010 η έφορος σπηλαιολογίας του υπ. Πολιτισμού μετά από παρέμβαση του Επαρχείου Ιθάκης έδειξε ενδιαφέρον, έως σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα με αποτέλεσμα να γίνεται η Ομηρική Ιθάκη διεθνώς ρεζίλι διότι το σπήλαιο των νυμφών αναφέρεται σε όλους τους ξένους τουριστικούς οδηγούς. – Μαθαίνουμε πως ύστερα από τις συχνές καταγγελίες στο διαδίκτυο, η εφορεία σπηλαιολογίας και ο Δήμος Ιθάκης χρηματοδοτούν μια μερική ανάπλαση του χώρου.
 2. Την ανάγκη συνεργασίας Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας που σταμάτησε το 2000 από την αρχαιολογική εταιρεία Αθηνών στις «Αλαλκομενές», που είναι η αρχαία πόλη της Ιθάκης στην Γεωμετρική περίοδο, και στην οποία υπάρχουν εκεί κατά τους βρετανούς αρχαιολόγους τα ιερά του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος.
 3. Την ανάγκη άμεσης επισκευής του αρχαιολογικού μουσείου του Σταυρού που από τους σεισμούς του 2015 έπαθε σημαντικές ζημιές. Σήμερα το μουσείο είναι πάλι επισκέψιμο μετά την ασυνήθιστη για το δημόσιο συντόμευση του χρόνου της επισκευής ώστε οι πολυπληθείς επισκέπτες του να θαυμάσουν τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα του.
 4. tafos vraxoΤην ανάγκη αρχαιολογικής έρευνας για τον πέτρινο τάφο με τις ανάγλυφες παραστάσεις που υπάρχει στην περιοχή «Μέλισσα» του Πεταλιάτικου βουνού, το οποίο μέχρι σήμερα κανένας αρχαιολόγος δεν έχει ερευνήσει.

Ο κ. Υπουργός έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα τα ανωτέρω ζητήματα και είμαστε σήμερα , ύστερα από 8 μήνες , στη θέση να διαπιστώσουμε ότι μερικά απ’ αυτά πήραν τον δρόμο της λύσης τους ύστερα από πολλά χρόνια!

* Πρέπει να σημειώσουμε το εξαιρετικό ενδιαφέρον των, κ. Ιωάννη Καρατζή, προέδρου της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Ιθάκης και του Δημάρχου Ιθάκης για την προώθηση των ανωτέρω ζητημάτων.

Αναμένουμε τις πρακτικές ενέργειες της αρχαιολογικής υπηρεσίας για να τελειώσει επιτέλους το σήριαλ τουλάχιστον της προγραμματικής σύμβασης.

Δελτίο Τύπου 29-7-2016

Σύλλογος Φιλομήρων Ιθάκης

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΩΣ – ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ» 2016

Το ετήσιο βραβείο του Συλλόγου «Φιλομήρων Ιθάκης» απονέμεται φέτος:

 1. Στην επιστημονική ομάδα Ελλήνων καθηγητών των Παν/μιων Αθηνών & Πατρών που με την πολυετή έρευνα χρησιμοποιώντας και στοιχεία της «NASA» εντόπισαν την ακριβή ημερομηνία της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ομηρική ιθάκη.

Τιμόμενα πρόσωπα:

Παναγιώτα Πρέκα– Η επικεφαλής των ερευνών Παναγιώτα Πρέκα, επίκουρος καθηγήτρια Αστροφυσικής του Παν/μίου Αθηνών.

– Σταυρος Παπαμαρινόπουλος καθηγητής γεωφυσικής του Παν/μίου Πατρών, μέλος του Εθνικού συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας.

– Γιώργος Σαραντίτης, Ηλεκτρονικός –Μηχανικός Software Development

Η επιστημονική ομάδα συμπληρώνεται με τους Ελένη Μητροπέτρου Δόκτωρ Γεωλογίας – Αρχαιολόγος, Παναγιωτης Μητροπέτρος Νομικός – Φιλόλογος.

 1. Lluis-LlachΣτον σπουδαίο Καταλανό Μουσικόσυνθέτη και Βουλευτή Llouis Llachο οποίος μελοποίησε & παρουσίασε σ’όλη την Ισπανία το ποίημα «ΙΘΑΚΗ» του Κων. Καβάφη σε Μετάφραση Κάρλος Ρίμπα και διασκευή Αλέξη Σολά.

Η εκδήλωση απονομής θα γίνει στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Ιθάκης την Παρασκευή 22 Ιουλίου στις 8 μ.μ., ενώ η ημερομηνία απονομής στον L. Llach θα ανακοινωθεί μετά από τις Βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία.

Video – Αστρονομικά φαινόμενα και χρονικός προσδιορισμός του Τρωικού Πολέμου – Παναγιώτα Πρέκα-Παπαδήμα

Ομιλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων: «ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΟΙΝΟΥ – ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» που διοργανώνει το Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ομιλήτρια:
Παναγιώτα Πρέκα-Παπαδήμα
Επίκουρη Καθηγήτρια Ηλιακής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη της ομιλίας: Ανάμεσα στα αστρονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην Ιλιάδα,
υποκρύπτεται μια ηλιακή έκλειψη που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της μάχης από τον
θάνατο του Σαρπηδόνα μέχρι και μετά τον θάνατο του Πατρόκλου. Αυτό το φαινόμενο μαζί με την
αναφορά στην ανατολική εμφάνιση της Αφροδίτης και σε συνδυασμό με την ηλιακή έκλειψη που
αναφέρεται στην Οδύσσεια, οδηγεί στην ηλιακή έκλειψη της 6ης Ιουνίου 1218 π.Χ., ημερομηνία
συμβατή με όλες τις ομηρικές περιγραφές. Επίσης είναι εντός των χρονικών πλαισίων της
αρχαιολογικής έρευνας για τα ανασκαφικά στρώματα της Τροίας VI και VII και τα υποστρώματα
τους, που αντιστοιχούν στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού.
*Σχετική δημοσίευση: Papamarinopoulos S., Preka-Papadema P., Mitropetros P., Antonopoulos P.,
Mitropetrou H., Saranditis G., 2014, ‘A new astronomical dating of the Trojan War’s end’,
Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, N. 1, pp. 93-102.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις του Γεροσταθοπούλειου Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://observatory.phys.uoa.gr/

Για περισσότερα άρθρα σχετικά με την Αστρονομία και την Διαστημική επισκεφθείτε και το Blog την ομάδας Αστροφυσικής και Διαστημικής AstroSpace Team https://spacegates.wordpress.com/ , καθώς και την σελίδα μας στο facebookhttps://www.facebook.com/SpaceGates όπου θα βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα και ανακοινώνεις.

Αφιέρωμα-έρευνα του e-περιοδικού Ocean71.com για την Ομηρική Ιθάκη!

Ithaque-ouverture1

Investigation on mythical Ithaca

Where was located Ithaca, Odysseus’ legendary island ? The epic story written by Homer is one of the basis for modern Western culture. Unbelievably, the island was never to be found. If modern Ithaca seems to be the best option to locate Odysseus’ palace, some have entirely different theories. The crew of OCEAN71 Magazine led a sailing expedition in order to investigate one of the greatest mysteries in history. An enigma that has puzzled historians for more than 2000 years.

FILE SUMMARY

 1. Sing, O goddess, the story of the man with a thousand tricks (free)
 2. Mycenaeans at the museum
 3. Conversation with a homerist
 4. On Ithaca, following Odysseus’ trail

 

«Το ηλεκτρονικό περιοδικό είναι συνδρομητικό.»

www.ocean71.com

Ο Δήμαρχος Ιθάκης Διον. Στανίτσας έθεσε τα αρχαιολογικά ζητήματα του νησιού στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

stanitsas-tsiprasΣτη συνάντηση του Δήμαρχου Ιθάκης Διονύση Στανίτσα με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπου παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στέφανος Φιαμπόλης και η βουλευτής Αφροδίτη Θεοπεφτάτου συζητήθηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου και συγκεκριμένα

 • Το ζήτημα των ανασκαφών στον Αρχαιολογικό χώρο στον Αη Θανάση.

Ο πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον για το ζήτημα και υποσχέθηκε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και την συνέχιση των ανασκαφών.

 • Την απρόσκοπτη λειτουργία των αφαλατώσεων μέσω των απαιτούμενων επιχορηγήσεων.

Ο πρωθυπουργός ήταν ήδη ενημερωμένος για το ζήτημα και οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται προγράμματα προώθησης πιλοτικών προγραμμάτων σχετικά με τις αφαλατώσεις, με άλλα κράτη της Ε.Ε.

 • Την κατάσταση των Μουσείων στο Βαθύ και Σταυρό και την ανάγκη επισκευών τους.
 • Την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει αποδιοργανωθεί.

Ο Δήμαρχος έθιξε το μεγάλο πρόβλημα της γραφειοκρατίας που αποτελεί τροχοπέδη για την εξυγίανση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός ήταν πολύ εγκάρδιος, χάρηκε για τη συνάντηση με το Δήμαρχο της Ιθάκης την οποία είχε επισκεφτεί το 1990 αποκομίζοντας πολύ καλές εντυπώσεις και δεσμεύτηκε ότι θα είναι πάντα κοντά στους μικρούς Δήμους ακούγοντας τα προβλήματά τους και βοηθώντας όπου και όπως μπορεί.

Επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Κουρουπλή είχε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας οι αντιδήμαρχοι Βερώνης Γερασιμος, Λουκάς Αναγνωστάτος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ Στέφανος Φιαμπόλης όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου Ιθάκης ειδικά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.Ο υπουργός υπέγραψε και  παρέδωσε την προκήρυξη πρόσληψης για ένα χρόνο μηχανικού για την τεχνική υπηρεσία και ζήτησε να του σταλούν οι ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό και για το πώς θα λειτουργήσει η πολεοδομία Ιθάκης με τα νέα δεδομένα.

Ακόμη μέσα στην εβδομάδα οι δύο Αντιδήμαρχοι θα έχουν σειρά συναντήσεων σε Υπουργείο πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση του αρχαιολογικού χώρου Αγ. Αθανασίου και για το σπήλαιο των Νυμφών, στο Υπουργείο εσωτερικών για το θέμα επιχορηγήσεων του Δήμου και τις αφαλατώσεις και στο υπουργείο Ναυτιλίας για την έγκριση της μελέτης του κτιρίου της πρώην ΔΟΥ.

Συνέντευξη του προέδρου των Φιλομήρων στο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1FM

Η καταστροφή των αρχαιολογικών χώρων της Ιθάκης

Καλεσμένος στην εκπομπή των Γ. Λεκάκη – Α. Μαζαράκη

ο τ. δήμαρχος και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ομήρου, Σπύρος Αρσένης.

Η εκπομπή μεταδόθηκε από τον «901» τα μεσάνυχτα της 29.12.2015.

Ακούστε την εκπομπή εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=K1tzgk60zNo&feature=youtu.be

Μπείτε στον ιστότοπο των Φρυκτωριών (www.fryktories.net) για να δείτε και να διαβάσετε περισσότερα.

Τα… άστρα επιβεβαιώνουν τον Όμηρο – Επιστήμονες βρήκαν πότε σκότωσε ο Οδυσσέας τους μνηστήρες

astra

Η έκλειψη ηλίου που περιγράφεται στην Οδύσσεια έγινε στις 30 Οκτωβρίου 1.207 π.Χ., λένε οι ερευνητές.

Μια νέα απόπειρα χρονολόγησης των Ομηρικών Επών, η ακριβέστερη μέχρι στιγμής, συγκρίνει τα φυσικά φαινόμενα που περιγράφονται στα έπη με αστρονομικά φαινόμενα, και ελέγχει την ιστορική αλήθεια της αφήγησης. Αποτέλεσμα, ο εντοπισμός ημερομηνιών για συμβάντα που αποτυπώνονται στα έπη, και μια νέα αντίληψη για την ιστορικότητά τους, η οποία φιλοδοξεί να παρέμβει στο Ομηρικό ζήτημα.

«Πιστεύουμε ότι ο μύθος εξυφαίνεται γύρω από πραγματικά γεγονότα», λέει ευθέως η κ. Παναγιώτα Πρέκα-Παπαδήμα, καθηγήτρια Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ίδια μαζί με διεπιστημονική ομάδα, η οποία και έκανε σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πιστεύουν ότι μερικά από τα γεγονότα που περιγράφονται συνέβησαν στ’ αλήθεια και αποδεικνύουν ότι τα φυσικά φαινόμενα που αναφέρονται συμπίπτουν με τον χρόνο της αφήγησής τους.

«Ο Οδυσσέας έφτασε στην Ιθάκη στις 25 Οκτωβρίου 1207 π.Χ. Πέντε μέρες αργότερα έγινε έκλειψη ηλίου σε ποσοστό 75%, η οποία σκέπασε το Ιόνιο Πέλαγος και τότε συνέβη και η μνηστηροφονία», λέει η κ. Παπαδήμα, διευκρινίζοντας ότι η πεποίθηση για την αλήθεια του συμβάντος είναι προσωπική. Η έκλειψη ηλίου όπως και μερικά από τα γεγονότα που αναφέρονται αποδείχθηκαν με χάρτες της NASA, οι οποίοι περιγράφουν τα προβλέψιμα φυσικά φαινόμενα από το 4500 π.Χ. έως το 10.000 μ.Χ.

«Από το 1300 π.Χ. ώς το 1130, που είναι τα χρόνια στα οποία τοποθετούνται τα δύο έπη, έγιναν 14 εκλείψεις ηλίου. Ορατές στο Ιόνιο ήταν μόνο πέντε και δύο από αυτές είχαν ποσοστό απόκρυψης του ηλίου 2%, επομένως δεν έγιναν αντιληπτές. Αλλη μία έγινε με τη Δύση του ηλίου, επομένως μας αφορούν μόνο δύο» εξηγεί η κ. Παπαδήμα. Μια ολική έκλειψη ηλίου έγινε το 1143, δηλαδή πολύ κοντά στην παρακμή των Μυκηναϊκών κέντρων και γι’ αυτό αποκλείσθηκε από τους επιστήμονες. Η δεύτερη όμως έγινε στις 30 Οκτωβρίου του 1207, από τις δυόμισι το μεσημέρι ώς τις πέντε και μισή το απόγευμα και αυτή θεωρούν ότι αποτυπώνεται στην Οδύσσεια. Στη ραψωδία Υ, λίγο πριν από το φονικό, ο Ομηρος βάζει τον Θεοκλύμενο τον «θεοδιωματάρη», όπως τον αποκαλεί ο Καζαντζάκης στη μετάφραση, να λέει στους μνηστήρες: «Σαν τι κακό σας δέρνει, δύστυχοι, κι έχουν ζωστεί με νύχτα και οι κεφαλές σας και τα πρόσωπα και χαμηλά τα γόνα; Κι άναψε σύθρηνο, και γέμισαν τα μάγουλά σας δάκρυα, και ραντισμένοι οι τοίχοι μ’ αίματα και τα ώρια μεσοδόκια· ίσκιους πλημμύρισε κι η αυλόπορτα, κι η αυλή πλημμύρισε ίσκιους, που ξεκινούν στα μαύρα Τρίσκοτα να κατεβούν, κι ο γήλιος από τα ουράνια εχάθη, κι άπλωσε βαριά καταχνιά ολούθε!».

«Πρόκειται για μια περιγραφή της έκλειψης η οποία έκρυβε τα 3/4 του ηλιακού δίσκου» λέει η κ. Παπαδήμα. «Η ημερομηνία της έκλειψης, 30 Οκτωβρίου 1207 π.Χ., είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις ομηρικές περιγραφές για τις καιρικές συνθήκες, τη φθινοπωρινή αγροτική ζωή και τη μεσημεριανή ώρα δολοφονίας των μνηστήρων», σύμφωνα με την κ. Παπαδήμα.

Η διεπιστημονική ομάδα που ερευνά τα έπη αποτελείται από τους καθηγητές Σ. Παπαμαρινόπουλο, Π. Πρέκα-Παπαδήμα, επίκουρη καθηγήτρια Αστροφυσικής στο ΕΚΠΑ και τους ερευνητές Π. Αντωνόπουλο, Φυσικό και ερασιτέχνη αστρονόμο, Π. Μητροπέτρο, φιλόλογο και εκπαιδευτικό, Ε. Μητροπέτρου, φιλόλογο και αρχαιολόγο, Α. Τσιρώνη, επίσης φιλόλογο-αρχαιολόγο και Γ. Σαραντίτη, συγγραφέα, ηλεκτρ. μηχανικό.

«Υπάρχει ιστορικός πυρήνας στον μύθο»

Το βασανιστικό ερώτημα είναι αν τα γεγονότα που περιγράφονται στα έπη είναι μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Την απάντηση για την κ. Πρέκα-Παπαδήμα τη δίνει ο Πλούταρχος, ο οποίος εξηγεί ότι Φυσική Επιστήμη, Θεολογία και Μυθολογία ταυτίζονται στην Αρχαία Ελλάδα. «Το φαινόμενο στην Οδύσσεια το δημιουργεί η Αθηνά και στην Ιλιάδα ο Απόλλωνας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ιστορικός πυρήνας στον μύθο», λέει η ίδια.

Προς επίρρωσιν, αναφέρει την εμφάνιση μιας βροχής πεφταστεριών που περιγράφεται ως εξής: «Ως άρα οι ειπόντι επέπτατο δεξιός όρνις, κίρκος, Απόλλωνος ταχύς άγγελος· εν δε πόδεσσι τίλλε πέλειαν έχων, κατά δε πτερά χεύεν έραζε μεσσηγύς νηός τε και αυτού Τηλεμάχοιο».

«Το γεράκι που περιγράφει ο Ομηρος, το οποίο είναι αδύνατον να είδε με λεπτομέρεια μέσα στο σκοτάδι, και μάλιστα από μακριά, τοποθετείται στη θέση που βρίσκεται ο αστερισμός Κόρακας. Βρίσκεται ανατολικά (δεξιά το βλέπει) και είναι αγγελιοφόρος του Απόλλωνα, σύμφωνα με τον Ερατοσθένη. Στα πόδια του –δηλαδή αντιδιαμετρικά από τον Κόρακα– βρίσκεται το σμήνος των πλειάδων (πελειάδες στα αρχαιοελληνικά, που σημαίνει αγριοπεριστέρες), που βρίσκονται στον αστερισμό του Ταύρου. Από εκεί λέει ότι πέφτουν πούπουλα, δηλαδή αστέρια, μια ποιητική περιγραφή του ουρανού και της πορείας του ταξιδιού», εξηγεί η ίδια.

Ανατρέχοντας στους χάρτες της NASA, οι επιστήμονες βρήκαν ότι πράγματι υπήρξε βροχή διαττόντων αστέρων στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα της επιστροφής του Τηλέμαχου από το ταξίδι στην Πύλο και τη Σπάρτη. Ο Κόρακας, όμως, είναι απεσταλμένος του Απόλλωνα και καλός οιωνός για τον Τηλέμαχο, που αναζητάει τον πατέρα του. Η 30ή Οκτωβρίου ήταν ημέρα της γιορτής του Απόλλωνα, κατά την οποία μάλιστα λάμβανε χώρα εκατόμβη (θυσία εκατό βοδιών), πράγμα που σημαίνει ότι όλο το νησί είχε πάει να την παρακολουθήσει. Οι μνηστήρες βρέθηκαν στην τέλεια παγίδα και φονεύθηκαν με τη βοήθεια των δύο θεών, της Αθηνάς και του Απόλλωνα. Κατά τους επιστήμονες, δύο τόσο σημαντικές ειδήσεις, όπως η δολοφονία όλων των διαδόχων στην Ιθάκη και η έκλειψη, δεν μπορεί παρά να διαδόθηκαν ταχύτατα σε όλη την Ελλάδα ως ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός.

πηγή: www.kathimerini.gr

ΣΤΗ «ΠΟΛΙ» ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ!

poli stavrosΣτο λιμανάκι και επίνειον του Σταυρού της Βορείου Ιθάκης, που και σήμερα καλείται (το) Πόλι, με τον χαρακτηριστικό μεγάλο πλάτανο και τις λεύκες υπήρχε ένα αρχαίο θέατρο! Το αρχαίο θέατρο του Βασιλείου της Ιθάκης! Η ύπαρξή του ενισχύει ακόμη περισσότερο την Ιθάκη, στον αγώνα δρόμου της (πολλές φορές ανέντιμο εκ μέρους των αντιπάλων της) να αποδείξει πως δεν είναι… ελέφαντας, δηλ. πως αυτή είναι η επίσημος έδρα του βασιλιά Οδυσσέα, πως αυτή είναι η ομηρική Ιθάκη και όχι άλλες γειτονικές νήσοι, που ζήλωσαν αρχαίο κλέος…

Πράγματι, λοιπόν, το Πόλι, που ήταν το επίνειον του ανακτόρου του Οδυσσέως και ένα από τα τρία λιμάνια που έβλεπε το παλλάτι (τα άλλα δυο ήταν οι Αφάλες και οι Φρίκες) είχε στολισθεί με αρχαίο θέατρο, δεδομένου ότι ήταν πολύ κοντά στο άστυ της Ιθάκης (που ήταν στα Πηλικάτα του Σταυρού, όπου νεόδμητες κατοικίες κατέστρεψαν και καταπλάκωσαν νεολιθικό οικισμό!..) και την Σχολή του Ομήρου (στην περιοχή Άη Θανάση στον Πλατρειθιά – στο «πλατύ ρείθρο» του Ομήρου), διότι φυσικά και οι πολίτες και οι επίδοξοι ποιητές και ραψωδοί θα ήθελαν να ακούσουν και να διδαχθούν θέατρο…

Η βοτσαλωτή παραλία Πόλις ευρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο (μόλις 1,2 κατηφορικά χλμ. από το κέντρο του Σταυρού).[1] Σήμερα είναι ένα υπήνεμο ψαρολιμανάκι, με τυρκουάζ νερά.

Λέγεται έτσι, ίσως, γιατί στον βυθό της ευρίσκονται τα ερείπια της βυθισμένης αρχαίας πόλεως της Ιθάκης. Ή από την επίσημη λατρεία της Πολιάδος Αθηνάς (θεάς συμμάχου του Οδυσσέως)[2].

«Τα ερείπια στον βραχώδη λόφο, που εγείρονται προς Β. της Πόλεως, είναι περισσότερο πρωτόγονης και πιότερο παλαιάς τεχνοτροπίας, καίτοι πολύ μικρότερα σε έκταση, από εκείνα του Αετού», γράφει ο Chr. Wordsworth[3]. Και συνεχίζει: «Οι πέτρες είναι χονδρές και αλάξευτες και δεν είναι εφαρμοσμένες η μία με την άλλη. Τα κυριώτερα ερείπια ευρίσκονται στην Δ. πλευρά της κορυφής, και είναι σωριασμένα σ’ έναν πολύ απόκρημνο βράχο».

Εδώ, λοιπόν, υπήρχε το αρχαίο θέατρο της Ιθάκης. Η απόδειξη έρχεται από μια είδηση της εφημερίδος «Νέον Άστυ» του 1902, που έγραφε επί λέξει:

«Εις το Β. μέρος της νήσου παρὰ τας Ν.Α. του όρους Ρουσανού κλιτύς και παρὰ τον αρχαιότατον λιμένα Πόλις του Σταυρού εις απόστασιν 250 περίπου μέτρων απὸ της παραλιακής ακτής, ανασκάπτων προς καλλιέργειαν τον αγρόν του, ο Σ. Κουβαράς ανεύρε το δάπεδον αρχαιοτάτου ελληνικού Θεάτρου μετὰ της θυμέλης και των αμφιθεατρικών εδωλίων, κάτωθεν δε του ειρημένου θεάτρου έτερος εργάτης ανορύσσων φρέαρ ανεύρεν εις βάθος 6 περίπου μέτρων αρχαιότατα κτήρια άνευ αμμοκονίας εκ πολυγωνικῶν αξέστων λίθων, αποτελούντων ενιαχού τμήματα τείχους. Εντὸς του θεάτρου ανευρέθη νόμισμα σπανιωτάτου τύπου, αναγόμενον εις κορινθιακὴν εποχὴν και εικονίζον, επὶ μεν του ενὸς μέρους τον πτερωτὸν Πήγασον επὶ δε του ετέρου μορφὴν πρωτοφανή πωγωνοφόρου φέροντος περικεφαλαίαν. Έτεροι εργάται τυχαίως ανασκάπτοντες παρὰ την θέσιν Σχολείον του Ομήρου ανεύρον κιονόκρανον Μυκηναϊκής εποχής ως απεφάνθησαν δύο διακεκριμένοι Άγγλοι αρχαιολόγοι εκ Κεφαλληνίας, εσχάτως ενταύθα δι’ επί τοπίους μελέτας ελθόντες».

Και η εφημερίδα συνεχίζει:

Πλησίον του τόπου εν ω ευρέθη το ανωτέρω κιονόκρανον απεκαλύφθησαν δύο παμμέγιστοι τάφοι επὶ βράχου λελαξευμένοι μετὰ ωραιοτάτου θόλου, καταπληκτικώς ομοιάζοντες με τους υπὸ του κ. Καββαδίου εν Κεφαλληνία ανευρεθέντας. Ουδεμία αμφιβολία, ότι οι τάφοι ούτοι ανήκουσι μετὰ του Μυκηναίου εις την αληθή πατρίδα του Οδυσσέως, ήτις επὶ τέλους ήρχισε να παρέχη τεκμήρια του προϊστορικού μεγαλείου της.

Εκτὸς τούτων εις το μεσαίον μέρος της νήσου ο γεωργὸς Αναστ. Κουτσουβέλης (Συγγρός), ο κατὰ το παρελθὸν έτος ανευρὼν επτὰ αρχαίας και μεγίστης σημασίας επιτυμβίους επιγραφάς, ανεκάλυψε κτήριον παμμεγίστων διαστάσεων εκ κυκλωπείων τειχών συνιστάμενον».

Και η εφημερίδα καταλήγει, σκωπτικά κατά του Γερμανού αρχαιολόγου Δαίρπφελντ, σπουδαίου κατά τ’ άλλα, αλλά πασχίζοντα στο τέλος του βίου του να κάμει την «μεγάλη ανακοίνωση»:

«Ας ίδωμεν τι θὰ είπη ο κ. Δαίρπφελδ»…

βλ. σχ. εφημ. «Νέον Άστυ» (αρ. φ. 157, 17.5.1902), άρθρο με τίτλο «ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΙΘΑΚΗΝ».

Η είδηση αυτή προκρίνει την Ιθάκη και την βάζει πολύ πιο μπροστά απ’ όλες τις άλλες νήσους του Ιωνίου, όσον αφορά τον πολιτισμό και την καλλιτεχνία, δεδομένου ότι σε κανένα άλλο νησί των Επτανήσων δεν έχει βρεθεί τόσο αρχαίο θέατρο![4] Επίσης, προκρίνει τον χώρο της Βορείου Ιθάκης ως τον ευρύτερο ανατορικό χώρο του Οδυσσέα.

Κάποιοι ερευνητές είχαν αναφέρει την πιθανή ύπαρξη θεάτρου και μέσα στον χώρο της Σχολής Ομήρου. «Πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο μέρος, ένα πολύ μικρό θέατρο μέσα στην περιοχή της Σχολής Ομήρου, λαξευμένο στον φυσικό βράχο» έγραφε ο H-G. Buchholz, Justus Liebig Univ. του Giessen στο σημείωμά του «ΜΕΡΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». Και συνεχίζει: «Τελευταίο, αλλά όχι ελάχιστο, υπήρχε ένα tessere de theatre ανάμεσα στα αντικείμενα που ανέσκαψε ο Vollgraff.[5] Στον σχεδιασμένο χάρτη της περιοχής, έχω σημειώσει ένα μικρό θέατρο. Φυσικά, χρειάζεται επιβεβαίωση και περισσότερη έρευνα και χρονολόγηση, διότι το tessere είναι ρωμαϊκής εποχής. Εάν οι τιμητικές θέσεις ήταν τοποθετημένες εδώ, μπορεί να ήταν κατασκευασμένες από ξύλο».

Με όλα αυτά, οι Ιθακήσιοι προηγούνται στην θεατρική παιδεία και παράδοση έναντι των άλλων Επτανησίων, οι οποίοι έχουν αδιαμφισβήτητα τεράστια θεατρική παιδεία (κυρίως μετά τον 17ο αι. μ.Χ.). Άλλωστε από τον μεγάλο κλάδο του νησιού, τους Δρακούληδες, ευρίσκουμε (στις αρχές του 19ου αι.) στην Οδησσό[6], εκ των πρωτοπόρων εκεί της δημιουργίας ελληνικού θιάσου και ελληνικού θεάτρου στην πόλη. Για το ταλέντο του τιμήθηκε μάλιστα υπό του κόμητος Langeron![7]

Θυμίζω επίσης, ότι στην Ιθάκη στις αρχές του 20ού αι. εκδίδετο το ημερολόγιον «Τηλέμαχος», «για την ανέγερση θεάτρου», έκδ. Ταρουσόπουλου. Ενώ μέχρι πρόσφατα γινόταν και Φεστιβάλ Θεάτρου, από τα αξιολογότερα της Ελλάδος!

Το Σπήλαιο των Νυμφών

Το Πόλι όμως είναι γνωστό και για κάτι άλλο: Στα Β. αυτού του λιμανιού υπάρχει η – καταποντισμένη πια απ’ τους σεισμούς – «Σπηλιά του Λοΐζου» (ή Λουίζου) [8]. Δυστυχώς η σπηλιά συλήθηκε στις αρχές του 19ου αι.

Ο Λοΐζος, ένας εντόπιος που την ανακάλυψε, ξεπούλησε τον θησαυρό της σε κλεπταποδόχους Ιταλούς. Γι’ αυτό δεν είναι φρόνιμο να την διατηρούμε στην ιστορία με το όνομα ενός αρχαιοκάπηλου, πόσο μάλιστα όταν ήταν περίφημο άντρον Νυμφών και λατρευτικό κέντρο τριών θεοτήτων! Παρ’ όλες τις αρχαιοκαπηλίες που υπέστη, σε ανασκαφές του 1930 ευρέθησαν πήλινα αγγεία της μεσο-ελλαδικής περιόδου (2000-1550 π.Χ.) και των ύστερων μυκηναϊκών χρόνων (1300-1050 π.Χ.)[9]. Και ίχνη ιερού (του 9ου αι. π.Χ.), κεραμική όλων των εποχών (από την μυκηναϊκή έως και την ρωμαϊκή), μεγάλοι χάλκινοι γεωμετρικοί τρίποδες[10] (9ου-8ου π.Χ. αι.), αγγεία κορινθιακού ρυθμού (του 7ου π.Χ. αι.), τεμάχια χάλκινων και σιδερένιων όπλων, κ.ά. Μαρτυρείται, λοιπόν, ότι ήταν λατρευτικός χώρος – ίσως άντρον νυμφών – επί 2.000 χρόνια συναπτά! Εδώ ο βασιλεύς της νήσου Οδυσσεύς, ελατρεύετο ως ημίθεος, ακόμη και έως τα χρόνια του Ιησού! Ευρέθη ελεφαντοστέινο αγαλματίδιο που τον αναπαριστά δεμένο σε κατάρτι. Εντός αυτού του σπηλαίου ευρέθη η επιγραφή επί οστράκου (θραύσμα πήλινου γυναικείου προσωπείου) «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ»[11] – μοναδική γραπτή μαρτυρία για τον ομηρικό βασιλιά, που αποδεικνύει πως στην Ιθάκη ο ομηρικός ήρωας λατρευόταν και στους ιστορικούς χρόνους. Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ταυτίσεως της ομηρικής Ιθάκης με την σημερινή Ιθάκη. Επίσης, επί τούβλων και οστράκων ευρέθησαν χαραγμένες επιγραφές, που μαρτυρούν λατρεία της Αρτέμιδος, της Τελείας Ήρας και της Πολιάδος Αθηνάς[12], απ’ την οποία φαίνεται να επήρε και το όνομά της.

Στην παραλία κείται και το ερειπωμένο εκκλησάκι του Αγ. Ανδρέα (του 18ου αι.) με την καταπεσμένη στέγη.

Πάνω από τον κόλπο της Πόλεως, ευρίσκεται ο οικισμός Τρεις Λαγκάδες. Και σ’ αυτόν ευρέθησαν πήλινα αγγεία της μεσο-ελλαδικής περιόδου (2000-1550 π.Χ.) και των ύστερων μυκηναϊκών χρόνων (1300-1050 π.Χ.)[13].

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

DSCN9688Τηρώντας άμεσα την υπόσχεσή που έδωσε στο Δήμαρχο  ο υπουργός Πολιτισμού, έστειλε Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στην Ιθάκη, το μηχανικό κ. Τάσο Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου είδε από κοντά τον αρχαιολογικό χώρο στον Άι Θανάση, το σπήλαιο των Νυμφών, το καμπαναριό της Μητρόπολης και τα δύο μουσεία του νησιού. Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης στους χώρους που επισκέφτηκε, διαβεβαίωσε ότι:

Προχωράει η σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της ΛΕ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία άμεσα θα προωθηθεί στο νομικό τμήμα του υπουργείου για έγκριση και θα αποσταλεί στο Δήμο για υπογραφή.

Προχωράει άμεσα η σύνταξη μελετών για τις επισκευές και συντηρήσεις των μουσείων στο Βαθύ και στο Σταυρό.

Η  υπάρχουσα μελέτη για το σπήλαιο των Νυμφών θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα για να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Με τη βοήθεια του Δήμου και της ΛΕ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, θα συνταχτεί μελέτη επισκευής του καμπαναριού της Μητρόπολης και θα παραδοθεί στην Περιφέρεια Ιόνιων  Νησιών η οποία είναι αρμόδια για να το εντάξει σε χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα.

πηγή: www.ithacanews.gr