Μυκηναϊκή κρήνη εντοπίστηκε στην αρχαιολογική περιοχή “Σχολή Ομήρου” στην Ιθάκη!

Μεγάλης σημασίας αρχαιολογική ανακοίνωση του κορυφαίου για τα υδραυλικά έργα αρχαιότητας Γερμανού επιστήμονα κ. JostKnauss,

Στο χώρο της «Σχολής Ομήρου» ή Αγίου Αθανασίου της Ιθάκης όπου διενεργεί αρχαιολογικές ανασκαφές το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει εντοπιστεί μια υπόγεια μυκηναϊκή κρήνη ιδιαίτερης σημασίας.

Βρίσκεται μέσα στον ανασκαπτόμενο χώρο των 25 στρεμμάτων που συμπεριλαμβάνεται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμφωνα με τελευταία απόφαση του κεντρικού αρχαιολογικού συμβουλίου (ΚΑΣ).

Η υπόγεια μυκηναϊκή κρήνη έχει διεξοδικά ερευνηθεί και μελετηθεί πρόσφατα από τον διεθνούς φήμης και κορυφαίο ειδικό επιστήμονα για τα υδραυλικά έργα της αρχαιότητας Γερμανό καθηγητή κ. Jost Knauss, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτή και την χρονολόγησε στην ίδια εποχή με τις γνωστές υπόγειες κρήνες των Μυκηνών και της Τίρυνθας, με ανακοίνωσή του στο πρόσφατο Συμπόσιο Έρευνας και Αρχαίας Τεχνολογίας στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.

Στην ίδια θέση και σε μικρή απόσταση από αυτή την κρήνη έχει εντοπιστεί και δεύτερη όμοια που θα ερευνηθεί προσεχώς.

Η πρώτη κρήνη αποκτά μέγιστο αρχαιολογικό ενδιαφέρον γιατί ευρέθη σε ένα χώρο όπου η Αρχαιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την διεύθυνση της αρχαιολόγου κας Λίτσας Κοντορλή-Παπαδοπούλου ανακάλυψε “Σύμπλεγμα κτηρίων με δύο άνδηρα, με στοιχεία Μυκηναϊκής και Μινωικής αρχιτεκτονικής, με αυλές, χώρους κατοικίας, αποθήκες με πιθάρια, ένα αρχαίο πύργο, ενώ τα κινητά ευρήματα (κεραμική, κοσμήματα, εργαλεία, νομίσματα) δηλώνουν την στρατηγική σημασία και την διαχρονική κατοίκηση του χώρου από τα προϊστορικά χρόνια έως την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή”

Σύλλογος Φιλομήρων – Δελτίο Τύπου 6/12/2006

Στη Βουλή των Ελλήνων οι ανασκαφές της Ιθάκης.

Στη Βουλή των Ελλήνων οι ανασκαφές της Ιθάκης και η απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού.

Στην με αριθμό 8751/14-3-06 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Άννας Διαμαντοπούλου, Ιωάννη Μανιάτη και Κωνσταντίνου Ρόβλια δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ.Κ.Ε./621/30-3-06 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 8751/14.03.06 ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Α. Διαμαντοπούλου, Γ. Μανιάτη και Κ. Ρόβλια, σας πληροφορούμε ότι:
Το Υπουργείο Πολιτισμού από το 1995 έως και το 2005 έχει χορηγήσει στον Τομέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άδεια διεξαγωγής ανασκαφικής έρευνας στη θέση «Άγιος Αθανάσιος -Σχολή Ομήρου» στη Β. Ιθάκη, υπό τη διεύθυνση της επίκουρης καθηγήτριας κ. Σπ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου, υποστηρίζοντας έτσι την εξέλιξη της έρευνας και τα σημαντικά της αποτελέσματα.

Στο ίδιο πνεύμα, διευκόλυνσης της εν λόγω αρχαιολογικής έρευνας, προωθείται αρμοδίως η αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά υπέρ του ελληνικού δημοσίου του ακινήτου, όπου διεξάγεται η ανασκαφή, με σκοπό τη συνέχισή της, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18, παρ. 4, του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η επίτευξη του μακροπρόθεσμου και σημαντικού στόχου της συνακόλουθης ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου προς όφελος, τόσο της έρευνας και των αρχαιοτήτων, όσο και της τοπικής κοινωνίας, προϋποθέτει εργασίες διαμόρφωσης με άμεση προτεραιότητα στη λήψη μέτρων προστασίας του χώρου και των αποκαλυφθέντων λειψάνων, οι οποίες συνιστούν κατά κύριο λόγο μέριμνα του ερευνητικού φορέα και του διευθυντή των ερευνών.

Το σχετικό αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συνέχιση των ερευνών στη θέση «Άγιος Αθανάσιος-Σχολή Ομήρου», κατά το έτος 2006, βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασής του και της συμπλήρωσης του σχετικού φακέλου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τον Ν.3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και από την υπ’αρ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ30/70868/2539/27-11-2002 εγκύκλιο περί όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα από φορείς εκτός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Ως προς το ερώτημα που αναφέρεται σε χρηματοδότηση τριετούς προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συνέχιση των ανασκαφών στη Β. Ιθάκη, σας πληροφορύμε ότι δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Σύλλογος Φιλομήρων – Δελτίο Τύπου 15/10/2006

Απαλλοτρίωση 25,5 στρεμμάτων στην Σχολή Ομήρου

Κηρύχτηκε με απόφαση του ΚΑΣ η αναγκαστική απαλλοτρίωση 25,5 στρεμμάτων στην Σχολή Ομήρου.

Για την εξόφληση της αποζημίωσης ο Σύλλογος Φιλομήρων διέθεσε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 50.000 ευρώ, το Υπουργείο Πολιτισμού 40.000 ευρώ και τα υπόλοιπα περίπου 35.000 ευρώ δεσμεύτηκε να τα διαθέσει ο Δήμος Ιθάκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ

Εμείς ‘ΟΙ ΦΙΛΟΜΗΡΟΙ ΙΘΑΚΗΣ’ έχουμε αποδεχθεί ακλόνητες θέσεις και ενεργούμε με προσήλωση σ’αυτές:

  • ΘΕΩΡΟΥΜΕ επίπλαστη την αμφισβήτηση της ταύτισης ομηρικής και σημερινής Ιθάκης που εκπορεύεται από διάφορα κέντρα ιστορικής παραχάραξης.
  • ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ απόλυτα στην αξιοπιστία και το κύρος του ομηρικού λόγου, ο οποίος μας υποδεικνύει αλάνθαστα την πατρίδα του Οδυσσέα Λαερτιάδη.
  • ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ με όλες μας τις πνευματικές και υλικές δυνάμεις για την υλοποίηση της ταύτισης ομηρικής και σημερινής Ιθάκης από τα διεθνή fora.
  • ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ προς καταγραφή και φωτογράφηση τα λεηλατηθέντα και φυγαδευθέντα από την Ιθάκη μυκηναϊκά και άλλων εποχών αρχαιολογικά ευρήματα, οπουδήποτε κι’αν στεγάζονται αυτά.

ΙΘΑΚΗ, στον λιμένα του Φόρκυνος, Οκτώβρης 2004.

DECLARATION

We  Friends of Homer We accept secure positions and act with commitment to them:
* We consider that the question of false identification of Homeric Ithaca today stems from different centers of historical forgery.
* We are convinced on the reliability and validity of the Homeric speech, which shows us unmistakably the home of Odysseus Laertiadis.
* We Fight with all our spiritual and material forces for the implementation of the identity of today’s and Homer’s Ithaca by the international fora.
* We are searching for documentation and photographing the stolen and removed artifacts from Ithaca  of Mycenaean and other times archaeological discoveries, wherever they are housed.