ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ

Εμείς ‘ΟΙ ΦΙΛΟΜΗΡΟΙ ΙΘΑΚΗΣ’ έχουμε αποδεχθεί ακλόνητες θέσεις και ενεργούμε με προσήλωση σ’αυτές:

  • ΘΕΩΡΟΥΜΕ επίπλαστη την αμφισβήτηση της ταύτισης ομηρικής και σημερινής Ιθάκης που εκπορεύεται από διάφορα κέντρα ιστορικής παραχάραξης.
  • ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ απόλυτα στην αξιοπιστία και το κύρος του ομηρικού λόγου, ο οποίος μας υποδεικνύει αλάνθαστα την πατρίδα του Οδυσσέα Λαερτιάδη.
  • ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ με όλες μας τις πνευματικές και υλικές δυνάμεις για την υλοποίηση της ταύτισης ομηρικής και σημερινής Ιθάκης από τα διεθνή fora.
  • ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ προς καταγραφή και φωτογράφηση τα λεηλατηθέντα και φυγαδευθέντα από την Ιθάκη μυκηναϊκά και άλλων εποχών αρχαιολογικά ευρήματα, οπουδήποτε κι’αν στεγάζονται αυτά.

ΙΘΑΚΗ, στον λιμένα του Φόρκυνος, Οκτώβρης 2004.

DECLARATION

We  Friends of Homer We accept secure positions and act with commitment to them:
* We consider that the question of false identification of Homeric Ithaca today stems from different centers of historical forgery.
* We are convinced on the reliability and validity of the Homeric speech, which shows us unmistakably the home of Odysseus Laertiadis.
* We Fight with all our spiritual and material forces for the implementation of the identity of today’s and Homer’s Ithaca by the international fora.
* We are searching for documentation and photographing the stolen and removed artifacts from Ithaca  of Mycenaean and other times archaeological discoveries, wherever they are housed.