ΟΡΙΣΤΙΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ

Άγιος Αθανάσιος - Σχολή του Ομήρου

ΟΡΙΣΤΙΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ “ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΟΜΗΡΟΥ” ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 180.000 ΕΥΡΩ.

Στις 17 Οκτωβρίου 2008 εξεδόθη η απόφαση του πρωτοδικείου Κεφαλληνίας σχετικά με τον καθορισμό του ανωτέρου χώρου.

Έτσι σύμφωνα με την δικαστική απόφαση το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των περίπου 180.000. Η έκταση του χώρου που απαλλοτριώθηκε με απόφαση του Κ.Α.Σ είναι 25,5 στρέμματα και ορίστηκε η αξία του 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σύνολο 153.000 ευρώ. Η αξία των 142 ελαιοδέντρων στο ποσό των 150 ευρώ έκαστο, σύνολο 21.300 ευρώ. Επίσης 4 διάφορα άλλα δέντρα προς 100 ευρώ έκαστο, σύνολο 400 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται μαζί με τα δικαστικά έξοδα στο ποσό των 180.00 ευρώ περίπου.

Έως σήμερα με ενέργειες του συλλόγου μας έχουν συγκεντρωθεί και έχουν αποσταλεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που είναι ο φορέας της απαλλοτρίωσης 90.000 ευρώ (50.000 από χορηγίες φίλων της Ιθάκης και 40.000 ευρώ από επιχορήγηση του Υπ. Πολιτισμού).
Τα υπόλοιπα χρήματα, έχει αναλάβει δέσμευση με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, να εκταμιεύσει ο Δήμος Ιθάκης.

Εκτός του Δήμου χρήματα για τον σκοπό αυτό θα δώσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και η Ένωση των Απανταχού Ιθακησίων.

Ο Σύλλογος Φιλομήρων Ιθάκης προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια συγκέντρωσης του ανωτέρου χρηματικού ποσού αναλαμβάνοντας όλες τις δαπάνες για τα δικαστικά και λοιπά έξοδα (5000 ευρώ).

Σύμφωνα με τον νόμο τα χρήματα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών θα πρέπει να καταβληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Δηλαδή μέχρι τις 16/10/2009, διαφορετικά η απαλλοτρίωση θα θεωρηθεί άκυρη, όπως έγινε με την προηγούμενη προ τριετίας όπου δεν συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα χρήματα μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Αυτή την φορά φύλακες… γρηγορείτε!!!