Όλο το κείμενο της σύμβασης για τις ανασκαφές!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ (Π.Σ.)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρ.5 άρθρο 225 Ν3463/2006

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΛΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

 

 

ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  (ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΔΗΡΑ)  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΠΕΙΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ), ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΧΟΛΗ ΟΜΗΡΟΥ) ΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Β. ΙΘΑΚΗ (1994-2010) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ