“ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ”, το Νέο βιβλίο του Δημήτρη Παϊζη!

Ο Σύλλογος Φιλομήρων εκδίδει το νέο βιβλίο του Δημήτρη Παϊζη: “Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Ιθάκης”.

Πολύ σύντομα κυκλοφορεί η νέα εργασία του πλοιάρχου Δημήτρη Παϊζη-Δανιά με τίτλο: “Οι αρχαιολογικοί Θησαυροί της Ιθάκης – Η ιστορική τους διαδρομή και η σημασία τους για την ταύτιση της σημερινής Ιθάκης με την Ομηρική.”

Πρόκειται για μια μεγάλη έρευνα στο χρόνο και τις ιστορικές συγκυρίες κάτω απο τις οποίες έλαβε χώρα η υφαρπαγή και η γενικότερη διαχείριση τους.

Γίνεται ειδική, βιογραφική αναφορά σε 44 πρόσωπα που πρωτοστάτησαν ή αναμείχθηκαν ενεργητικά ή παθητικά, έμμεσα ή άμεσα στα ερευνώμενα 130 χρόνια (1675/1800-1930) και υπάρχουν 15, τουλάχιστον, ταξιδιωτικές εντυπώσεις ή αναφορές που αφορούν στην Ιθάκη της εποχής των αρχών του 19ου αιώνα.

Η εργασία, που πλησιάζει τις 900 σελίδες, τοποθετείται ιστορικά, οδυσσειακά και αρχαιολογικά στο χρόνο από το 1675 ως το 1938(Χρονολόγιο) και στηρίζεται σε μια βιβλιογραφία 110 τόμων, 80 φύλλων εφημερίδων εποχής, τρία αρχεία και αλληλογραφία με Μουσεία εξωτερικού. Κοσμείται με 280 εικόνες, μερικές εκ των οποίων προδημοσιεύονται.

Στο επίμετρο του βιβλίου παρατίθεται ο σχολιασμός του γράφοντος σε σχέση με την πρόσφατη ανακοίνωση του εντοπισμού του Οδυσσειακού Ανακτόρου που συνιστά και την πανηγυρική επιβράβευση της ουσίας του βιβλίου.

Ας σημειωθεί ότι το βιβλίο που αποπνέει Οδυσσειακή αύρα σε κάθε σελίδα είναι το όγδοο του συγγραφέα με αναφορά στην Ιθάκη, τα έσοδα των οποίων, εκτός του πρώτου, εκδόσεως Φημίου, διατίθενται για τους σκοπούς του συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης, ενώ τα προσδοκώμενα έσοδα του εν λόγω βιβλίου πρόκειται να διατεθούν για εργασίες συγκόλλησης ή αξιοποίησης αρχαίων αντικειμένων στα μουσεία της Ιθάκης.