Αρχ. ευρήματα προερχόμενα απο την Ιθάκη.

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΧ.ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.


.

.

.

.

.

Σε απάντηση αιτήσεως σας ,σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα περισσότερα από τα ευρισκόμενα στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο ευρήματα με ένδειξη προελεύσεως  «Ιθάκη» ,προέρχεται από ανασκαφές στο «κτήμα ευστ. Μαράτου» στην Παλαιόπολη (σημ. αετός ),οι οποίες έγιναν το 1902. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει κανείς στο άρθρο  του Π. Καλλιγά, «αρχαιολογικά ευρήματα από την Ιθάκη», κεφαλληνιακά χρονικά τομ.3(1978-1979),σελ.45-69.

Στη Συλλογή Χαλκών του ΕΑΜ  φυλάσσονται πέντε (5) χάλκινα αντικείμενα από την Ιθάκη:

  • Αριθ. ευρ. Χ 13738. Ειδώλιο Απόλλωνος (δεν αναφέρεται ακριβής τόπος εύρεσης).
  • Αριθ.  ευρ. Χ 19038. Τμήμα ομοιώματος  χάλκινης  λύρας (είχε συμπεριληφθεί στην έκθεση «Μουσών Δώρα», που είχε παρουσιαστεί στο μέγαρο μουσικής Αθηνών το 2004. (προέλευση  Παλαιόκαστρο).
  • Αριθ. ευρ. Χ 19039. Χάλκινη πόρπη (προέλευση :Παλαιόκαστρο).
  • Αριθ. ευρ. Χ 19040. Δύο χάλκινοι δακτύλιοι (προέλευση: Παλαιόκαστρο).

Στη Συλλογή Γλυπτών του ΕΑΜ φυλάσσονται τέσσερα γλυπτά από την Ιθάκη:

  • Ακέραιο τραπεζοφόρο με παράσταση Κυβέλης (δεν αναφέρεται ακριβής τόπος εύρεσης).
  • Αγαλμάτιο Διονύσου (δεν αναφέρεται ακρινής τόπος εύρεσης).
  • Το κάτω τμήμα γυναικείου αγάλματος (προέλευση: Παλαιόκαστρο, κτήμα Μαράτου)
  • Σαρκοφάγος  τυρρηνικού τύπου.Στο κάλυμμα ανακεκλιμένος άνδρας με δέλτο και γυναίκα με μήλο.

Στη Συλλογή Αγγείων του ΕΑΜ

  • Αρ.ευρ. 6043, 6044, 6045: Τρείς πήλινες γυναικείες προτομές (με την ένδειξη Ιθάκη, χωρίς άλλη ένδειξη προέλευσης).
  • Με τον αρ. ευρ. 13255 έχουν εισαχθεί όστρακα αγγείων και τεμάχια ειδωλίων, προερχόμενα από το κτήμα Μαράτου στο Παλαιόκαστρο.

Στη Συλλογή Προϊστορικών του ΕΑΜ, δεν υπάρχουν αντικείμενα με προέλευση την Ιθάκη.