Σύμβαση της Νομαρχίας 115.000 ευρώ για τις ανασκαφές στη Σχολή Ομήρου!

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε μετά από εισήγηση του Αντινομάρχη κ. Θ. Γαλιατσάτου, την προγραμματική σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης που αφορά την εκπόνηση του έργου συμπληρωματικών αρχαιολογικών ανασκαφών στο αρχαιολογικό χώρο Αγίου Αθανασίου (Σχολή Ομήρου) καθώς επίσης καθαρισμός, συντήρηση, σχεδίαση, φωτογράφηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση σε Η/Υ των ευρημάτων των αρχαιολογικών ανασκαφών στην Β. Ιθάκη.

Από την εκτέλεση του έργου θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία και ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικότερα της Ιθάκης με την ανάδειξη της Οδυσσειακής της κληρονομιάς. Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το έργο στο συμφωνηθέν ποσό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύλλογος Φιλομήρων – Δελτίο Τύπου (15/8/10)