Διακήρυξη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ
«ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ»

 

Το σωματείο αυτό (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) υπάρχει και λειτουργεί από το 2004. Οι δραστηριότητες, οι σκοποί και οι στόχοι του, συγκλίνουν στην με κάθε νόμιμο τρόπο θωράκιση των ιστορικών τίτλων της νήσου Ιθάκης και στην ολοκλήρωση της υλοποίησης της ταύτισής της με την πατρίδα του Οδυσσέα Λαερτιάδη. Η έδρα του βρίσκεται στον ομηρικό λιμένα του Φόρκυνος (σημερινό Βαθύ). Διοικείται από πενταμελές συμβούλιο τριετούς θητείας και μέλος του μπορεί να γίνει κάθε ενήλικας (Έλληνας και μη) ο οποίος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ταύτιση της ομηρικής Ιθάκης με την ομώνυμη σημερινή νήσο.

Η επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ», έχει ως συνοδευτικό τίτλο, την φράση «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ», ένα ανασκαπτικό εύρημα της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών κατά την χρονική περίοδο 1930-38. Το συνέλλεξαν στο ήδη καταβυθισμένο (λατρευτικό κατά την αρχαιότητα) σπήλαιο «Λοΐζου», στην Πόλη Σταυρού της βορείου Ιθάκης. Είναι σπάραγμα πήλινης αναθηματικής προσωπίδας και χρονολογήθηκε στον 3ο – 2ο π.Χ. αιώνα. Η μοναδικότητά του το καθιστά ιδιαιτέρως πολύτιμο από αρχαιολογική άποψη. Αλλά και η ιστορική του αξία είναι τεράστια. Αποδεικνύει την επίγνωση των ανθρώπων που έζησαν πριν από 2.500 (τουλάχιστον) χρόνια ως προς την ταύτιση της σημερινής Ιθάκης με την πατρίδα του πολυμήχανου άνδρα.

Θραύσμα πηλίνου
αναθηματικού αναγλύφου,
φέροντος κεχαραγμένην
την επιγραφήν ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ

© delas photography


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ

Εμείς ‘ΟΙ  ΦΙΛΟΜΗΡΟΙ ΙΘΑΚΗΣ’ έχουμε αποδεχθεί ακλόνητες θέσεις και ενεργούμε με προσήλωση σ’αυτές:

  • ΘΕΩΡΟΥΜΕ επίπλαστη την αμφισβήτηση της ταύτισης ομηρικής και σημερινής Ιθάκης που εκπορεύεται από διάφορα κέντρα ιστορικής παραχάραξης.
  • ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ απόλυτα στην αξιοπιστία και το κύρος του ομηρικού λόγου, ο οποίος μας υποδεικνύει αλάνθαστα την πατρίδα του Οδυσσέα Λαερτιάδη.
  • ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ με όλες μας τις πνευματικές και υλικές δυνάμεις για την υλοποίηση της ταύτισης ομηρικής και σημερινής Ιθάκης από τα διεθνή fora.
  • ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ προς καταγραφή και φωτογράφηση τα λεηλατηθέντα και φυγαδευθέντα από την Ιθάκη μυκηναϊκά και άλλων εποχών αρχαιολογικά ευρήματα, οπουδήποτε κι’αν στεγάζονται αυτά.

DECLARATION

We  Friends of Homer, We accept secure positions and act with commitment to them:

  • We consider that the question of false identification of Homeric Ithaca today stems from different centers of historical forgery.
  • We are convinced on the reliability and validity of the Homeric speech, which shows us unmistakably the home of Odysseus Laertiadis.
  • We Fight with all our spiritual and material forces for the implementation of the identity of today’s and Homer’s Ithaca by the international fora.
  • We are searching for documentation and photographing the stolen and removed artifacts from Ithaca  of Mycenaean and other times archaeological discoveries, wherever they are housed.