Οδυσσειακά Συνέδρια

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Οργανώθηκαν  το 1977,το 1979 και το 1981 από τον Δήμο Ιθάκης και από το 1982 από το “Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών” κάθε τρία χρόνια.

Παρουσιάζουμε τους τίτλους των ανακοινώσεων όλων των συνεδρίων.

Εισαγωγή για την οργάνωση των συνεδρίων του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΡΙΔΗPDF

1° 1977……..………………………………………………………………………….2°1979

Με θέμα “Οδυσσειακό ταξίδι”…………………………………………..Με θέμα “η επιρροή της …………………………………………………………………………………. οδύσσειας στην παγκόσμια ……………………………………………………………………………………………………..λογοτεχνία”

..……………………..

.

.

.

.

.

.

.

3° 1981………………………………………………………………………………4°1984

Με θέμα “Ιλιάδα και οδύσσεια …………………………………Με θέμα”Ιλιάδα και οδύσσεια …………..ομοιότητες και διαφόρες”……………………………………………..μύθος και ιστορία”

.

.

.

.

.

.

.

.,…..5° 1987 ………………………………………………………………………….. 6°1990

Με θέμα “Ομηρικος οίκος”…………………………………….Με θέμα “Σπονδές στον Όμηρο”

……….,,,,,,,,,,…………,,,,,…….

………………7°1993……………………………………………………………………..8°1997

Με θέμα “ευχήν Οδύσσεί”………………………………………..Με θέμα “Ομηρικά”

……………………….

……………9°2000……………………………………………………………………..10°2004

…….Με θέμα ” Έρανος”……………………………………….Με θέμα ” Άθλα και έπαθλα”

……………………………

……….11°2009

Με θέμα “Μυθει, κείμενα, εικόνες

Ομηρικα επη και αρχαια ελληνική τέχνη”