Κείμενα

.

.

………ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΒΙΚΕΛΑ

….Η Ιθάκη και το Αλλο Ιόνιο απο την

……Προϊστορία έως τον 5ο ΑΙ. π.Χ

ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ-PDF

.

 

.

.

.ΔΗΜ. ΜΠΑΣΑΚΟΥ- ΚΩΣΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

………….ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

………ΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ  ΙΘΑΚΗΣ-PDF

.

.....


.


……… ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΥΜΕΩΝΟΓ

………….Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

…………………ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ-PDF

 

 

 

 

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΡΛΗ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΠΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ  ΙΘΑΚΗPDF

2001