«Ευχήν Οδυσσεί»

Το σωματείο αυτό (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) υπάρχει και λειτουργεί από το 2004. Οι δραστηριότητες, οι σκοποί και οι στόχοι του, συγκλίνουν στην με κάθε νόμιμο τρόπο θωράκιση των ιστορικών τίτλων της νήσου Ιθάκης και στην ολοκλήρωση της υλοποίησης της ταύτισής της με την πατρίδα του Οδυσσέα Λαερτιάδη. Η έδρα του βρίσκεται στον ομηρικό λιμένα του Φόρκυνος (σημερινό Βαθύ). Διοικείται από πενταμελές συμβούλιο τριετούς θητείας και μέλος του μπορεί να γίνει κάθε ενήλικας (Έλληνας και μη) ο οποίος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ταύτιση της ομηρικής Ιθάκης με την ομώνυμη σημερινή νήσο.

Ναιετάω δ' Ιθάκην

Είναι η σημερινή Ιθάκη η ομηρική; Το εν λόγω ερώτημα αποτελεί το κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ «ΝΕΑΙΤΑΩ Δ’ ΙΘΑΚΗΝ». Καθώς τα τελευταία χρόνια οι απόψεις διίστανται αναφορικά με το αν η Ιθάκη του Ομήρου ταυτίζεται γεωγραφικά με την σημερινή Ιθάκη, το ντοκιμαντέρ αποσκοπεί να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο τις διαστάσεις του προβλήματος και να ρίξει φως στα τελευταία ευρήματα που συνηγορούν στο ποια πράγματι είναι η Ομηρική Ιθάκη.

Φως στην Ομηρική Ιθάκη

Τα όσα προβάλλονται στην έκθεση αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας έρευνας του Δ. Ι. Παΐζη-Δανιά, καταγεγραμμένης σε έξι δοκίμια, καθώς και σε πολυάριθμες ομιλίες και άρθρα του.. Δείτε την διαδραστική έκθεση εδώ!

Διάλεξη των καθηγητών της αρχαιολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επικεφαλείς της ανασκαφής στην περιοχή Αγ. Αθανασίου Βορείου Ιθάκης.